Skip links

11 trendów, które w 2021 roku będą kształtować rynek HR.

Rok 2020 wprowadził znaczące zmiany priorytetów na rynku HR. Liderzy branżowi narażeni byli na konieczność zmian
w pełnym zakresie skali, począwszy od zdalnej kultury pracy do obaw natury formalno-prawnej.

Wyzwania ubiegłego roku przygotowują nas, na lata pełne nieplanowanych transformacji.

  1. Elastyczność czasu pracy i miejsca jej wykonywania

W roku 2020 dla większej ilości miejsc praca zdalna stała się normą, co będzie kontynuowane przez długi czas.
W konsekwencji tego, nastąpi zapewne kolejna fala uelastycznienia podejścia do form i miejsca świadczenia pracy. Obowiązywać będą umowy określające jedynie rezultaty, które należy osiągnąć w danym okresie rozliczeniowym. Pracownicy będą mieli wybór dotyczący czasu i formy pracy. Zmieni się zatem podejście do monitorowania przez Pracodawcę bieżącej ewidencji czasu pracy.

2. Regulacje technologii monitorowania pracy w domu

Czas pandemii wprowadził nową technologię pasywnego śledzenia i monitorowania pracowników. Zmiany te dotyczą więcej niż 25% pracodawców. Niewiele firm skupiało się na tym w jaki sposób zapewnić równowagę pomiędzy zapewnieniem prywatności, a użytą technologią. W związku z tym, coraz większa liczba pracowników poczuje frustrację i rozczarowanie związane z inwigilacją prowadzoną przez Pracodawcę. W rezultacie, w 2021 powstaną nowe regulacje wprowadzające ograniczenia w monitorowaniu pracownika. Rozwiązaniem tego problemu są narzędzia i aplikacje do zarządzania czasem pracy. Jednym z nich jest system onPoint https://onpoint.pl/, który to umożliwia zarządzanie czasem pracy (również tej zdalnej). Jest on w pełni wyspecjalizowany i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Nowoczesne narzędzia HR.
Ewidencja czasu pracy, zarządzanie nieobecnościami,
rozliczanie delacji, paski płacowe i wiele innych www.onPoint.pl

3. Zmiana wartości w koncepcji zarządzania personelem

W ubiegłym roku zwiększył się popyt na rekrutowanie szczególnie wyspecjalizowanych pracowników. Trend ten utrzyma się przez dłuższy czas. Pracodawcy zmodyfikują swoje główne cele i założenia inwestycyjne w obszarze budowania strategii zarządzania personelem. Mniejsze znaczenie będzie miało podwyższanie umiejętności i wiedzy aktualnych pracowników. Ważniejsze okaże się zdobywanie talentów z zewnątrz.

4. Wzrost zaangażowania się w CSR (Corporate Social Responsibility)

Aż 74% pracowników zadeklarowało, że oczekuje od pracodawcy aktywnego włączenia się w bieżące debaty kulturowe. Oczekują oni także, że CEO przyjmie w nich określone stanowisko. Pracodawcy natomiast w odmienny sposób zdecydują się zrealizować ten trend. Zamiast przyjmować określone stanowisko, zapewnią środki wspierające rozwiązywanie tych problemów. Zwiększy się w związku z tym budżet dotyczący inwestowania w CSR.

5. Zdrowie psychiczne pracowników

W ciągu ostatnich kilku lat pracodawcy zapewniali pracownikom szeroki zakres benefitów. Niestety, ale pandemia w krytyczny sposób wpłynęła na zdrowie psychiczne personelu. Zaobserwowaliśmy nasilenie skłonności depresyjnych, lęku czy bezsenności. Znaczące zatem okaże się inwestowanie w przeciwdziałanie skutkom tego trendu. Pracodawcy będą tworzyć np. „dni zdrowia psychicznego”. Sponsorowanie tego typu inicjatyw przez Pracodawcę niewątpliwie poprawi kondycję psychiczną zatrudnionych poprzez obalenie stereotypów.

6. Wzrost podziałów strukturalnych w firmach

Nadchodzący okres wysoce zautomatyzuje rekrutacje na podstawowe stanowiska pracy, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy. Trend ten doprowadzi do uczucia odczłowieczenia kandydatów w przebiegu procesu rekrutacji. Pracownicy posiadający specjalistyczną wiedzę i wysokie umiejętności skorzystają z innowacyjnych metod rekrutacyjnych. Zapewnią one bardzo bliskie relacje z rekruterami. Pozwoli to tym samym, na tworzenie stanowisk pracy ściśle dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości wyspecjalizowanych kandydatów.

Profesjonalny outsourcing kadrowo-płacowy, platforma samoobsługowa dla pracowników, dostarczamy outsourcing dla największych centr
SSC i BPO www.AdAc.pl

7. Zachęty przyciągające specjalistów zamiast inwestorów

Państwa, a także poszczególne metropolie i miasta zaczną z większą intensywnością używać polityki podatkowej. W związku z tym zaobserwować będziemy mogli zachęty dla relokacji na ich obszar administracyjny skierowane do poszczególnych pracowników. W szczególności tych, którzy posiadają wysokie kompetencje. Zmniejszy się natomiast oferowanie ulg inwestycyjnych firmą jako zachętę do ich relokacji.

8. HR rozszerzony na obszar życia osobistego

Jednym z głównych doświadczeń podczas pandemii był wgląd w życie osobiste pracowników. Balansowali oni pomiędzy pracą, a opieką nad dziećmi i troską o innych członków rodziny. Byliśmy świadkami trudności z jakimi się borykali. W 2021 roku pracodawca powinien wesprzeć zdrowie psychiczne, niezakłóconą sytuację finansową i spokojny sen zatrudnionych. To te czynniki okażą się głównymi punktami na liście dodatkowych świadczeń pracowniczych.

9. Nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami w 2021 roku

Prawdopodobieństwo powrotu mężczyzn do pracy stacjonarnej jest większe niż kobiet w pierwszym etapie znoszenia obostrzeń. Sposobność otrzymania podwyżki dla osób pracujących w biurze będzie większa niż w przypadku pracowników korzystających z pracy zdalnej. Kombinacja tych dwóch czynników pogłębi rozwarstwienie płacowe w roku 2021.

10. Pracodawcy pozywani w związku z COVID

W 2021 roku kilkanaście firm zostało pozwanych za wymaganie od swoich pracowników dowodów na zaszczepienie przeciwko COVID. Podobne spory prawne zapewne spowolnią proces powrotu zatrudnionych do ich miejsc pracy. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że stopień zaszczepionych osób drastycznie wzrośnie.

11. Szczepienia na COVID organizowane przez firmy

Wiodące firmy będą w przyszłości dokonywać dużych zakupów szczepionek na COVID. Podobny trend zaobserwowaliśmy
w przypadku szczepionek na grypę sezonową. Ten dodatkowy poziom wsparcia u niektórych pracodawców stanie się dźwignią, która może pozwolić na pozyskiwanie i zatrzymanie wyspecjalizowanych pracowników.

Co Państwo sądzą na temat opisanych trendów?