Skip links

Archive

Delegacja czy oddelegowanie? Czyli jak dobrze rozliczyć pracę poza biurem. Cz.1.

Delegacja czy oddelegowanie? Czyli jak dobrze rozliczyć pracę poza biurem. Cz.1.

Tags

Jako doświadczeni dostawcy usług płacowych i specjaliści w obszarze ewidencji czasu pracy, jesteśmy  świadkami wątpliwości jak prawidłowo kwalifikować i wyceniać pobyt pracownika świadczącego pracę poza biurem. Niewłaściwe zdefiniowanie wyjazdu w podróż służbową, może zostać podważone przez organy kontrolujące jako mające na celu ukrycie faktycznego oddelegowania

Rozliczenie delegacji onPoint jako przykład automatyzacji procesów obsługi pracownika

Rozliczenie delegacji onPoint jako przykład automatyzacji procesów obsługi pracownika

Tags

W ostatnim czasie obserwujemy bardzo dużą presję branży BPO/SSC/ITO na automatyzowanie procesów. Temat ten jest bardzo szeroko dyskutowany, m.in. na konferencjach ABSL i ASPIRE. Jest to wynik po części presji na zmniejszanie wielkości kosztów oraz rosnących trudności w rekrutacji i zatrzymaniu kluczowych pracowników. Z drugiej strony

Wnioskowanie o nadgodziny, sposobem na redukcje nadgodzin w firmie ?

Wnioskowanie o nadgodziny, sposobem na redukcje nadgodzin w firmie ?

Tags

  Funkcjonalność Wnioskowanie o nadgodziny umożliwia kontrolę procesu wpisywania nadgodzin do ewidencji czasu pracy. Pracownik przed podjęciem pracy w nadgodzinach musi wcześniej złożyć wniosek uzasadniając taką potrzebę. Późniejsze rozbieżności pomiędzy zaakceptowanymi wnioskami a nadgodzinami wpisanym do ewidencji czasu pracy są odpowiednio sygnalizowane.   Korzyści z