Skip links

Archive

Nie ścigać się z najlepszymi, biec razem z nimi – Zmiana modelu IT w organizacjach

Nie ścigać się z najlepszymi, biec razem z nimi – Zmiana modelu IT w organizacjach

Tags

Firmy bardzo często korzystają z jednego dużego systemu. Czy osoby zarządzające mogą oczekiwać, że system ten w nowoczesny i uniwersalny sposób zapewni obsługę wszystkich procesów wewnątrz firmy i w jej otoczeniu? Naszym zdaniem, nie mogą. Duże, zhierarchizowane systemy są świetnymi narzędziami do niezmieniających się dynamicznie środowisk.

Rozliczenie delegacji onPoint – automatyzacja wyboru państwa docelowego i zaokrąglania diet

Rozliczenie delegacji onPoint – automatyzacja wyboru państwa docelowego i zaokrąglania diet

Tags

Jak właściwie wybrać Państwo docelowe przy rozliczaniu zagranicznej podróży służbowej? Czy można ten proces zautomatyzować? W jaki sposób zaokrąglić diety wyliczone dla poszczególnych Państw. Co zrobić, gdy pracownik podczas jednego wyjazdu jechał nawet do kilku państw w ciągu jednej doby? W przypadku odbywania podróży zagranicznej