Skip links

Archive

Czy szkolenia motywują pracowników?

Czy szkolenia motywują pracowników?

  Wiedza, umiejętności i motywacja to siła napędowa każdej organizacji. Niestety wiele przedsiębiorstw nie umożliwia pracownikom rozwoju i zaniedbują temat szkoleń. Jeżeli organizacja pragnie być konkurencyjna na rynku, jej pracownicy muszą posiadać większą wiedzę oraz lepsze umiejętności od konkurencji. Z pomocą przychodzą szkolenia. Jak to

Employer Branding – skuteczne narzędzie do zwiększenia konkurencyjności firmy?

Employer Branding – skuteczne narzędzie do zwiększenia konkurencyjności firmy?

Employer Branding to budowanie spójnego i pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy w opinii pracowników, aktywnych i pasywnych kandydatów, partnerów biznesowych, klientów oraz innych udziałowców. Działania w tym zakresie dzieli się na dwie grupy: zewnętrzny EB – wsparcie atrakcyjnego wizerunku pracodawcy w celach rekrutacyjnych wewnętrzny EB

Praca zdalna zyskuje na popularności!

Praca zdalna zyskuje na popularności!

Współczesny rynek pracy kształtuje wiele wyzwań, z których największym jest znalezienie wykwalifikowanego pracownika oraz zatrzymanie najlepszych w przedsiębiorstwie. Z drugiej strony oczekiwania pracowników są coraz liczniejsze – ważna jest dla nich możliwość pogodzenia życia zawodowego z osobistym. Powoduje to, że coraz popularniejszym trendem stają się

Teczka pracownicza – zmiany w prawie.

Teczka pracownicza – zmiany w prawie.

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika. Co więcej musi przechowywać tę dokumentację w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez 50 lat. W przypadku nierealizowania tego obowiązku, pracodawca ponosi odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika i