Skip links

Czeka nas 31 dni płatnego urlopu?

Czas pandemii COVID-19 wymusił nieplanowane zmiany na rynku HR, a to dopiero początek reformy.

Do tej pory zaobserwowaliśmy zwiększenie liczby nieobecności pracowników z tytułu kwarantanny, izolacji czy opieki nad dzieckiem spowodowanej zamknięciem szkół bądź przedszkoli. Zmienił się w związku z tym przebieg zmian okresów rozliczeniowych. W przypadku niektórych firm tzw. praca zdalna stała się codziennością. W świetle nowych przepisów pracodawca może nakazać swoim podwładnym przejście na system zdalny, a pracownik nie może odmówić. Ustawa nie definiuje jednak szczegółów związanych z wykonywaniem pracy. To tylko niektóre zmiany wywołane pandemią.
W okresie tym, pracodawca może również zobowiązać pracownika do pracy w większym wymiarze godzin niż ten, który obowiązuje standardowo.

Nowoczesne narzędzia HR.
Ewidencja czasu pracy, zarządzanie nieobecnościami, rozliczanie delacji, paski płacowe i wiele innych www.onPoint.pl

Zmiana czasu pracy w dobie COVID-19?

  • Pracodawcy mogą aktualnie ograniczyć nieprzerwany odpoczynek dobowy pracowników do co najmniej 8 godzin oraz tygodniowy do nie mniej niż 32 godzin.
  • Pracodawca musi zagwarantować pracownikom równoważny okres odpoczynku w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni. Zasady te mogą jednakże zostać wprowadzone tylko wtedy, gdy na skutek epidemii COVID-19 w danej firmie wystąpił spadek obrotów gospodarczych.

Dodatkowo w porozumieniu z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników pracodawcy mogą:

  • Wprowadzić system równoważnego tzn. wydłużonego czasu pracy. Umożliwia on przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do maksymalnie 12 godzin (w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy). Nadgodziny zwracane są przez pracodawcę innego dnia.
  • Rozpocząć stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż te, które wynikają z umów o pracę,
    w zakresie i przez czas ustalony w porozumieniu.

    Wszystkie wyżej opisane kwestie znajdują zapis w kodeksie pracy oraz w tarczy antykryzysowej.

Czy Pracownikom przysługiwać będzie 31-dniowy płatny urlop?

Rada Dialogu Społecznego pracuje nad reformą, która to ma pomóc polskiej gospodarce wyjść z kryzysu spowodowanego panującą pandemią COVID-19.

W związku z powyższym, polscy związkowcy zaproponowali wydłużenie urlopu wypoczynkowego z 26 do 31 dni bez zmniejszenia wynagrodzeń. W efekcie wyżej opisanych zmian, pracownik mógłby skorzystać z 1,5 miesiąca urlopu (nawet trzy okresy wypoczynkowe) w ciągu roku. Wprowadzona reforma miałaby przyczynić się do zwiększenia efektywności pracownika. Biorąc pod uwagę europejskie kraje, w których urlop wypoczynkowy jest bardzo długi i jego wymiar nie przekracza 30 dni w ciągu roku (Niemcy, Węgry czy Holandia), reforma ta wydaje się dość  niekonwencjonalnym pomysłem.

Czy wprowadzenie pomysłu w życie wpłynie pozytywnie na rynek pracy?
Co Państwo sądzą na ten temat?

Profesjonalny outsourcing kadrowo-płacowy, platforma samoobsługowa dla pracowników, dostarczamy outsourcing dla największych centr
SSC i BPO www.AdAc.pl