Skip links

Antykryzysowa tarcza 4.0 – kolejne zmiany w prawie

Tarcza 4.0 odsłania kolejne zmiany w prawie w związku z panującą pandemia COVID-19.

Związki zawodowe określają te zasady jako anty pracownicze, które odbierają im prawa. Natomiast dla pracodawcom zmiany są na rękę.  

Poniżej główne zmiany:

  • Pomoc dla kredytobiorców, którzy spłacają kredyt na podstawie ustawy z 30listopada 1995 roku
  • Stosowanie dopłat do oprocentowanych kredytów bankowych udzielanych na podstawie umów zawartych do 31 grudnia 2020 roku, przedsiębiorcą, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji przez panującą pandemię
  • Dookreśla reguły pracy z domu, pozwala pracodawcy na wysłanie pracownika na zaległy urlop bez jego zgody
  • Maksymalna odprawa wyniesie 10 – krotność minimalnej pensji, będzie to 26 tysięcy w 2020 roku.
  • Dodatkowo przedsiębiorca zyska możliwość uchylenia się od kar finansowych zapisany w umowach, jeśli nie mógł wykonać zleconych zadań przez pandemię.
  • Wprowadzenie jasnych zasad korzystania z wakacji kredytowych
  • Wprowadzenie możliwości składania wniosków ZUS tylko w formie elektronicznej
  • Tarcza ma wprowadzić również porozumienie między pracodawcą, a organizacją związkową w kwestii  zawieszenia obowiązkowych dotyczących zakładów funduszy socjalnych.
  • Tarcza wprowadza również możliwość pominięcia podstawowych układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagrodzeń, jeśli te  zapewniają wyższe, niż wymaga ustawa, wysokość odpisu na zakładowe fundusze socjalne.
Nowoczesne narzędzia HR. Ewidencja czasu pracy, zarządzanie nieobecnościami, rozliczanie delacji, paski płacowe i wiele innych www.onPoint.pl