Archiwum bloga onpoint.pl

Co 4ty pracownik chce pracować z domu!

Według badań firmy analizujących rynek pracowniczy, co czwarty pracownik chciałby pracować z domu, a aż 40% badanych w oparciu o jedną z form elastycznego czasu pracy.               Zadaniowy czas pracy to forma elastycznego zatrudnienia w której pracodawca powierza pracownikowi zadania do wykonania. Pracownik przy zachowaniu należytej staranności powinien wykonać zadania w umówionym okresie czasu. Co to oznacza w praktyce?

  1. Zatrudnienie w zadaniowym systemie czasu pracy może odbywać się w oparciu o część etatu, np. ½ etatu. Przyjmuje się bowiem, że powierzone zadania powinny być możliwe do wykonania maksymalnie w ciągu 8h dziennie i 40h tygodniowo dla 5-cio dniowego tygodnia pracy.
  2. Za zadania przekraczające umówiony czas pracy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za prace jak w nadgodzinach. Stanowisko to potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 4 sierpnia 1999 r., sygn. akt I PKN 181/99.

W zadaniowym systemie czasu pracy pracownik sam organizuje sobie pracę. Nie podlega zatem ewidencji czas świadczonej pracy, a jedynie nieobecności pracownika. Pracodawca kontroluje terminowość i prawidłowość wykonania powierzonych zadań oraz zatwierdza ewentualne nadgodziny pracownika. Zadaniowy czas pracy jest nowoczesną formą zatrudnienia, która pozwala pracownikowi lepiej wkomponować czas pracy, a pracodawcy skupić się tylko na efektach pracy pracownika. W onPoint wspieramy nowoczesne rozwiązania.