Archiwum bloga onpoint.pl

4 kroki do zmiany złych nawyków w organizacji, wg Charlesa Duhigga

Co zrobić aby zmienić niekorzystne nawyki u siebie lub w mojej organizacji? Czy da się zmienić utrwaloną od wielu lat rutynę? Ile tracimy przez złe przyzwyczajenia w firmach?

Nawyk w terminologii psychologii to zautomatyzowana czynność (sposób zachowania, reagowania), którą nabywa się w wyniku ćwiczenia (głównie przez powtarzanie).
Złe nawyki w firmach narażają je na wymierne straty. To mogą być złe nawyki pojedynczych pracowników np. nie wylogowanie się z komputera, ale i złe nawyki firmy np. stosowanie nadal papierowej formy rozliczania czasu pracy.

Charles Duhigg w swojej książce „Siła nawyku” przedstawił uroki i pułapki nawyków. Jednocześnie pokazał, że zmiana nawyku jest możliwa, wskazując 4 kroki do osiągnięcia tego celu:

Krok 1 : Zidentyfikuj zwyczaj

Naukowcy z MIT (Massachusetts Institute of Technology) odkryli prosty neurologiczny obwód leżący u podstaw każdego nawyku. To pętla składającą się z trzech części:

– wskazówki,
– zwyczaju,
– nagrody.

graf
Źródło: “Siła Nawyku” Charles Duhigg

W celu zrozumienia nawyku należy zidentyfikować składowe tej pętli.

Krok 2 : Poeksperymentuj z nagrodami

Nagrody mają tak potężne działanie, ponieważ zaspokajają pragnienia. Często nie uświadamiamy sobie pragnień, które kierują naszymi zachowaniami.

W odkryciu, jakie pragnienia kierują określonymi nawykami, pomocne jest eksperymentowanie z różnymi nagrodami. Może to zająć trochę czasu.

Prowadząc doświadczenia z różnymi nagrodami, możesz sprawdzić, czego tak naprawdę pragniesz (Ty lub ludzie w organizacji). Ma to podstawowe znaczenie dla przeprojektowania nawyku.

Krok 3 : Wyizoluj wskazówkę

W celu zidentyfikowania wskazówki pośród wielu informacji pomocne okazuje się wsparcie nauki, która podzieliła wskazówki wyzwalające nawyki na pięć kategorii:

– lokalizacja,
– czas,
– stan emocjonalny,
– inni ludzie,
– bezpośrednio poprzedzające zdarzenie.

Krok 4 : Miej plan

Kiedy już poznaliśmy pętle nawyku:

– zidentyfikowaliśmy nagrodę, która napędza zachowanie,
– wskazówkę, która ją wyzwala,
– i sam zwyczaj,

można przystąpić do zmiany zachowania.

Nawyk jest wzorem, wedle którego mechanizm podąża automatycznie: kiedy widzę wskazówkę, uruchamiam zwyczaj, żeby dostać nagrodę.

Aby tę formułę przekształcić, musimy na nowo zacząć dokonywać wyborów. A najłatwiejszym sposobem, żeby to osiągnąć, wedle tego, co wskazują wszystkie kolejne badania, jest sformułowanie planu. W psychologii te plany nazywane są „intencją zmiany”.

Zmiana może nie pojawić się szybko, nie zawsze jest też łatwa.

W organizacjach takimi nawykami są między innymi procedury. Przykładowo korzystanie nadal ze wspomnianego już papierowego obiegu dokumentów dotyczących czasu pracy i nieobecności nie tylko wydłuża czas obiegu tych informacji ale ogranicza lub niemal całkowicie blokuje do nich dostęp.
Wdrażając współczesne narzędzia, takie jak system obsługi pracownika onPoint, nie tylko przełamujemy stary nawyk ale promujemy nowy, który radykalnie usprawnia organizację. Aby to osiągnąć pomocne są wskazówki Charlesa Duhigga.

Korzystanie ze współczesnych narzędzi, które niejako same w sobie mają zaszyty dobry nawyk, istotnie ułatwia przełamanie starego nawyku organizacji i skraca czas zmiany. Skorzystają z tego jednak tylko te organizacje, których decydenci zdecydują się przełamać we własnej głowie stary nawyk.