Archiwum bloga onpoint.pl

Badanie lojalności pracowników. Polska na tle UE.

Aktualnie zmiana miejsca pracy nie stanowi dla pracownika takiego wyzwania jak jeszcze kilka lat temu. Pokolenie Y nie przywiązuje się do miejsca pracy tak jak pokolenie ich rodziców i dziadków. Czy pomimo zmian w funkcjonowaniu rynku pracy Polacy są lojalnymi pracownikami??

PensjoMetr.pl od Monster Polska przeprowadził w styczniu i lutym 2018 roku sondaż odnośnie lojalności wobec pracodawcy. W ramach międzynarodowej edycji przeprowadzono ankiety w 12 krajach, które objęły 57 719 respondentów. Według badań 48,6 % Polaków lojalność przekłada się na finansowe i pozafinansowe korzyści. Co ciekawe pozostali nie posiadają zdania lub są zdania, że nowi pracownicy otrzymują podobne warunki.

Lojalność Polaków

Warto podkreślić, że pomimo wątpliwości polscy pracownicy są lojalni wobec swoich pracodawców. Z badań wynika, że aż 43,4% uważa, że idealny czas pracy w jednej firmie to od 3 do 5 lat. Z sondy na polskim rynku pracy wynika także, że 22,5% badanych jest zdania, że dobrze jest związać się z firmą na 6-9 lat. Okres od 10 do 15 lat wskazało 11, % badanych. Zdaniem 12,5% ankietowanych najbardziej odpowiedni okres pracy to 15 lat. Należy zauważyć, że stosunkowo niewiele osób jest zdania, że warto pracować u jednego pracodawcy krócej niż rok – uznało tak zaledwie 1,7% ankietowanych, a między 1-2 lata – 8,2% uczestników badania.

Korzyści z bycia lokalnym pracownikiem

Czy bycie lojalnym wiąże się z jakimiś korzyściami dla pracownika?? 27,9% badanych jest zdania, że bycie lojalnym wobec pracodawcy owocuje korzyściami finansowymi, 20,7% uważa, że korzyściami niefinansowymi. Z drugiej jednak strony aż 33,1% uważa, że nowo zatrudnieni zyskują podobne korzyści oraz warunki zatrudnienia. Z sondażu możemy się także dowiedzieć, że 68,4% badanych miało od 1 do 3 pracodawców, a z kolei powyżej 10 tylko 1,7% pracowników.

Badania ukazują, że polscy pracownicy dążą do zdobycia doświadczenia, ale jednocześnie są konsekwentni w swoich działaniach oraz wyborach. Polacy „nie są skoczkami”, ale też nie są związani z jedną firmą na kilkanaście lat. Po analizie badań możemy zauważyć, że organizacje mają jeszcze wiele do zrobienia w kwestii doceniania lojalnych pracowników. Warto wspomnieć, że koszty rekrutacji i zatrudnienia nowych pracowników stale rosną. Według raportu PwC „Saratoga Human Capital Benchmarking” średni kosz pozyskania pracownika o pożądanych kwalifikacjach to średnio 2,6 tys. zł. W firmach produkcyjnych średni koszt rekrutacji sięga nawet 4,3 tys. zł.

Najbardziej lojalni są Finowie i Słoweńcy

Pośród państw, w których realizowano badanie, najbardziej lojalnymi pracownikami, którzy pracowali dla obecnej organizacji przez ponad 5 lat, okazali się Finowie – 72,8% oraz Słoweńcy – 70,2%.  Dla porównania w Polsce tacy pracownicy stanowili 46,7% badanych. Najniższy odsetek takich osób jest Serbii i wynosi 34,3%.

Bardzo ciekawy jest fakt, że Polacy to jedyni pracownicy, którzy nie chcieliby spędzić całego życia u jednego pracodawcy. Z kolei aż 19,2% Chorwatów jest zdania, że takie zatrudnienie byłoby doskonałe. Podobnego zdania jest 11,5% pracowników w Słowenii,  10,4%  w Finlandii oraz 9,8%  w Serbii.

Polacy nie są usatysfakcjonowali z pracy

Warto także wspomnieć o Ogólnopolskich Badaniach Satysfakcji z pracy, przeprowadzonych przez firmę Leanpassion. Wynika z nich, że 41% pracowników ma zamiar zostawić dotychczasową pracę. Głównym powodem chęci zmian jest niezadowalający kontakt z przełożonym. Dlatego konieczne jest, aby władze organizacji zdały sobie sprawę jak ważną rolę zajmuje w przedsiębiorstwie przywództwo. Badanie wskazało także, że jedynie 21% Polaków czuje się usatysfakcjonowanych ze swojej pracy.

Należy zadać zasadnicze pytanie – czy lojalność się opłaca? Z badań wynika, że nowo zatrudnieni pracownicy, definiowani jako pracujący dla jednego pracodawcy krócej niż rok, posiadają najbardziej intensywne odczucie, że lojalność się opłaca. Z drugiej jednak strony, osoby pracujące obecnie dłużej niż 5 lat twierdzą, że przedsiębiorstwo nie nagradza ich już w żaden wyjątkowy sposób za bycie lojalnym. Badanie to potwierdziło trend, że najskuteczniejszą strategią na wzrost dochodów jest zmiana pracy lub szukanie możliwości dorobienia poza miejscem pracy. Lojalność na dłuższą metę oznacza finansową stagnację.

Źródło:
https://biznes.newseria.pl/komunikaty/praca/41-polakow-odejdzie-z,b1007295553http://www.egospodarka.pl/148153,Czy-lojalnosc-wobec-pracodawcy-poplaca,1,39,1.htmlhttp://www.hrnews.pl/Artykul,4558,Czy-lojalnosc-wobec-pracodawcy-poplaca.aspx