Archiwum bloga onpoint.pl

Brak podatku do 26. roku życia. Ustawa wchodzi w życie 1 sierpnia!

Kto i kiedy?

Ustawa pod hasłem ‘Bez PITA dla młodych’ została zaakceptowana 4 lipca i wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia. Obejmie osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i osiągają przychody niższe niż 85,528 zł rocznie.

Zwolnieniu z podatku będą podlegały osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenie, prace nakładczą i spółdzielczy stosunek pracy. Ulga nie będzie przysługiwać młodym przedsiębiorcom, osobom pobierającym świadczenia chorobowe, rehabilitacyjne i macierzyńskie. Wynagrodzenia przekraczające pierwszy próg dochodowy będą opodatkowane, według ogólnych zasad przy zastosowaniu skali podatkowej.

Dlaczego taka ustawa?

Głównym powodem dla jakiego rząd zdecydował się wprowadzić taki przepis jest zachęcenie młodych ludzi do pozostania i podjęcia pracy w kraju. Celem jest sprawienie by młodzi Polacy mieli takie same perspektywy rozwoju osobistego, kariery zawodowej, jak ich rówieśnicy z zachodu.

Nowoczesne narzędzia HR. Ewidencja czasu pracy, zarządzanie nieobecnościami, rozliczanie delacji, paski płacowe i wiele innych www.onPoint.pl

Jak?

W bieżącym roku, pracodawca nie będą musiał pobierać zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody pracownik złoży odpowiednie oświadczenie. Jeżeli takiego pisma nie złoży, dostanie wyrównanie w zeznaniu za 2019r. W roku obecnym ulgą będą objęte dochody, nie przekraczające 35636, 67 zł (5/12 limitu rocznego).

Rzeczywista korzyść

Przy minimalnej kwocie wynagrodzenia, które w 2019 roku wynosi 2 250, zysk roczny to 1596 złotych. Przy maksymalnym wynagrodzeniu, wolnym od podatku, który w roku 2019 wynosi 7 127, 33, roczny zysk to 9,960 zł.

Nowa ustawa w pigułce:

  • Z nowego prawa skorzysta około 2 milionów Polaków.
  • Dochody zostaną opodatkowane jeśli przekroczą kwotę 85,528 zł.
  • Nie jest istotna liczba podpisanych umów.
  • Ustawa nie dotyczy odliczania składek na ZUS i NFZ.
Profesjonalny outsourcing kadrowo-płacowy, platforma samoobsługowa dla pracowników, dostarczamy outsourcing dla największych centr SSC i BPO. www.AdAc.pl