Archiwum bloga onpoint.pl

Cyfrowy HR. Zmiana, która dotknie każdą firmę.

Jeszcze kilka lat temu działy HR w firmach zajmowały się obsługą pracowników i pełniły funkcje wsparcia. Od jakiegoś czasu uczestniczą w prowadzeniu transformacji cyfrowej, a zakres ich kompetencji znacznie wzrósł. Zmiany następują bardzo szybko, dlatego liderzy działów HR muszą reagować i wprowadzać innowacyjne rozwiązania.

Według raportu „Trendy HR 2017. Zmiana zasad w erze cyfryzacji.” stworzonego przez firmę Deloitte już 56% badanych firm przekształca swoje programy HR tak, aby umożliwić wykorzystanie narzędzi cyfrowych i mobilnych. Ponadto u 51% respondentów trwa właśnie proces dopasowywania struktury organizacyjnej do cyfrowych modeli prowadzenia działalności.
Zmianom podlegają trzy obszary:

 • Cyfrowi pracownicy – ważne jest kształtowanie nowych praktyk zarządczych oraz praktyk, dotyczących zarządzania talentami.
 • Cyfrowe miejsca pracy – istotne jest zapewnienie warunków pracy, które będą sprzyjać produktywności oraz  konieczne jest wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacji.
 • Cyfrowy HR – kluczowa jest zmiana działu HR, tak aby działał on w oparciu o technologie oraz ważne jest stosowanie narzędzi i aplikacji przy tworzeniu rozwiązań.

Aż 81% ankietowanych z obszaru Ameryki Łacińskiej i Południowej jest zdania, że cyfrowy HR jest bardzo ważny. W Ameryce Północnej  65%, w Europie Zachodniej 67% a w Europie Środkowej i Wschodniej 69% ankietowanych uważa cyfrowy HR za istotny.

Należy podkreślić, że cyfrowy HR wymaga znajomości technologii. Firmy wykorzystują już od jakiegoś czasu niezwykle pomocne systemy HR działające w chmurze, ale wiele z nich poszło o krok dalej, ulepszając koncepcję zastosowanych rozwiązań oraz uwzględniając aplikacje wbudowane w logikę procesów HR.
Cyfrowy HR kreowany jest poprzez nowe zasady:

 • Dział HR skupia się na optymalizacji wydajności pracowników, pracy zespołowej i rozwoju karier zawodowych.
 • Dział HR tworzy innowacyjne programy, które są dostosowane do specyfiki firmy. Dodatkowo opracowuje aplikacje i wykorzystuje platformę w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników.
 • Technologia stosowana przez zespół HR wykracza poza ERP i ma na celu zbudowanie cyfrowych narzędzi i aplikacji mobilnych, które będą dążyć do wzrostu wydajności.
 • Centra doskonałości HR stosują sztuczną inteligencję, czat oraz aplikacje w celu zwiększenia możliwości i samodzielności pracowników.
 • Programy HR są ukierunkowane na segmenty pracowników, osoby i konkretne grupy, którym proponują „mapy ścieżek kariery” adekwatne do stanowisk i rodzaju kariery.
 • Dział HR koncentruje się na „usamodzielnianiu” pracowników, aby ułatwić im wykonywanie zadań i poprawić wydajności.
 • Dział HR buduje zintegrowaną „platformę doświadczenia pracownika”, która oparta jest o aplikacje cyfrowe, analizę przypadku, sztuczną inteligencję i boty, która umożliwi zaspokajanie bieżących potrzeb pracownika.

Warto zaznaczyć, że już 33% badanych zespołów HR wykorzystuje jakieś formy sztucznej inteligencji do opracowywania rozwiązań HR, zaś 41% aktywnie buduje aplikacje mobilne w tej dziedzinie. Liderzy HR, którzy poprą nowe technologie oraz platformy będą mogli znacząco oddziaływać na wyniki osiągane przez firm. Dlatego konieczne jest podjęcie przez przedsiębiorstwa konkretnych działań służących cyfryzacji działów HR. W swoim raporcie „Trendy HR 2017. Zmiana zasad w erze cyfryzacji.” firma Deloitte udzieliła kilka wskazówek, które mogą być pomocne przy stosowaniu cyfrowego HR. Przede wszystkim należy:

 • Zaktualizować kluczowe systemy i technologie.
 • Opracować wieloletnią strategię technologiczną HR.
 • Stworzyć cyfrowy zespół HR.
 • Zorganizować HR jako sieć profesjonalistów, wspieranych przez silnych partnerów biznesowych.
 • Zrobić z innowacji podstawową strategię HR.
 • Włączyć pracowników młodszych generacji do branży HR.

Współtworzącym trend Cyfrowego HR jest onPoint.pl.

To łącząca nowoczesne technologie platforma, zbudowana w oparciu o lekkie rozwiązania chmurowe, jak i nowoczesne systemy sztucznej inteligencji.
onPoint.pl to modułowe narzędzie, które nie wymaga żadnych inwestycji ze strony kupującego i które współpracuje z dowolnymi systemami HR. Platforma onPoint spełniając kryteria narzędzia cyfrowego, usamodzielnia pracowników w obszarze ewidencji czasu pracy, nieobecności i rozliczania podróży służbowych oraz wydatków. Wykorzystując sztuczną inteligencję i automatyzację, skutecznie zmienia obraz współczesnego HR z analogowego na cyfrowy.