Archiwum bloga onpoint.pl

Czy można zautomatyzować Twardy onBoarding?

Ponad 100 000 zł może kosztować firmę niewłaściwie przygotowany onBoarding nowego pracownika, jeżeli nie wdroży się właściwie i odejdzie. Nowe rozwiązania pokazują jak błędów uniknąć, a czas skrócić.

Podjęcie nowej pracy wiąże się z koniecznością przystosowania do nowych zadań, nowego otoczenia i nowej grupy współpracowników. Tym samym stanowi trudny i stresujący okres w życiu każdego pracownika. Część procesu kadrowego, która zajmuje się tym zagadnieniem jest nazywana wdrożeniem pracownika (ang. onBoarding). Jego celem jest szybkie i łatwe dostosowanie się pracownika do funkcjonującego przedsiębiorstwa.

Nowy pracownik powinien m.in:

– wiedzieć, gdzie i do kogo ma się zgłosić pierwszego dnia w pracy,

– zapoznać się z obowiązkami, celami, regulaminami i innymi zasadami postępowania obowiązującymi w firmie,

– wypełnić dokumentacje związaną z zatrudnieniem (kwestionariusz osobowy, oświadczenia, itp.),

– przeprowadzić wstępne badania lekarskie

– odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),

W praktyce działalności biznesowej funkcjonuje podział zadań kadrowych (HR) na twarde i miękkie. Twardy HR to działania administracyjne związane z kadrami.  Miękki HR to zadania związane z dbaniem o wysoką jakość kadry zatrudnionej w przedsiębiorstwie.

W tabeli poniżej przedstawiamy podział zadań wprowadzenia do pracy (onBoardingu) w podziale na zadania twarde i miękkie.

Firma onPoint dodała do swoje systemu Initium moduł powitalny, który automatyzuje twarde zadania kadrowe. Nie trzeba już zastanawiać się jakie dokumenty ma pracownik podpisać. System zrobi to za nas. Co więcej system powita i udzieli wszystkich niezbędnych informacji na temat pierwszego dnia w pracy. Na końcu procesu, przygotuje dla nas gotowy plik z danymi i dokumenty do wgrania do systemu kadrowego i elektronicznej teczki osobowej, skracając tym samym czas pracy działu kadr potrzebny na ich wprowadzenie.

Z naszych wyliczeń wynika, że czas potrzebny przez dział kadr na wdrożenie jednego nowego pracownika można skrócić o 3 godziny pracy. Chodzi o zadania takie jak przygotowanie, zebranie i sprawdzenie dokumentów, a następnie wprowadzenie do systemu. Przy dużej ilości przyjmowanych osób oszczędności liczone są w etatach.

Warto dodać, że onPoint initium eliminuje najczęściej wymieniane błędy podczas procesu wdrożenia, między innymi:

– brak sformalizowanego procesu wdrożenia

– brak rzetelnej komunikacji na poszczególnych etapach,

– długi czas przekazywania informacji,

– brak osoby odpowiedzialnej za przebieg wdrożenia pracownika,

– długi czas trwania procesu wdrożenia,

– brak oceny zwrotnej.

Koszty ponoszone przez firmę w wyniku niewłaściwego zaadoptowania pracownika i jego szybkiego odejścia z organizacji mogą sięgnąć 20-krotności jego wynagrodzenia (co często przekracza 100 000 zł ). Warto więc rozważyć objęcie systemem tego procesu.