Archiwum bloga onpoint.pl

Czy szkolenia motywują pracowników?

Wiedza, umiejętności i motywacja to siła napędowa każdej organizacji. Niestety wiele przedsiębiorstw nie umożliwia pracownikom rozwoju i zaniedbują temat szkoleń. Jeżeli organizacja pragnie być konkurencyjna na rynku, jej pracownicy muszą posiadać większą wiedzę oraz lepsze umiejętności od konkurencji. Z pomocą przychodzą szkolenia. Jak to wygląda w Polsce? Czy polscy pracodawcy są chęci inwestować w rozwój swoich pracowników?

Większość polskich pracowników nie doszkala się

Z raportu „Czy polscy pracownicy myślą o rozwoju” wynika, że aż 58% pracowników nie podjęło żadnych działań mających na celu rozwój zawodowy bądź osobisty. Do działań tych zaliczamy: kursy językowe, zawodowe, studia podyplomowe, samokształcenie, pracę z trenerem. Oznacza to, że tylko 42% polskich pracowników doszkala się po pracy.  Z badań okazuje się, że kluczowymi zmiennymi wpływającymi na pojęcie działań na rzecz rozwoju zawodowego, jest wiek i wykształcenie. Pracodawcy muszą pomyśleć jakie czynności mogą podjąć w celu wyrównania przepaści między grupami wiekowymi.

Chęć udziału w szkoleniu zależna od wieku i wykształcenie

Aż 82% pracowników w wieku 50-69 nie podjęło działań, które miały na celu wzrost ich wiedzy i umiejętności. Konieczne jest, aby pracodawcy angażowali starszych pracowników do poszerzenia swoich kwalifikacji zawodowych i programów aktywizujących seniorów. Niestety w przedziale wiekowym 40-49 też nie jest wyśmienicie – 57% ankietowanych nie brało udziału w aktywnościach doszkalających. Optymizmem napawa fakt, że tylko 27% pracowników w przedziale wiekowym 18-39 nie podejmowało żadnych działań. Osoby zarządzające organizacjami muszą rozważyć jak wyrównać przepaść między danymi grupami wiekowymi i zaangażować starsze pokolenia do brania udziału w zakresie poszerzania umiejętności. Większą chęcią rozwoju wyróżniają się osoby z wykształceniem wyższym – tylko 44% ankietowanych nie podjęło żadnych działań doszkalających. Niestety aż 70% pracowników z wykształceniem podstawowym i 68% pracowników z wykształceniem średnim nie zwiększa swojej wiedzy umiejętności na szkoleniach.

 Pracownicy sami płacą za szkolenia

Ciekawy jest fakt, że wśród osób biorących udział w szkoleniach, aż 51% pracowników płaciła we własnym zakresie. Niestety wyraźnie mniejszą grupę stanowią osoby, za których płaciła firma – jedynie 26%. Co więcej 13% ankietowanych brało udział w bezpłatnych formach szkolenia, a 10% skorzystało z pomocy państwa. Wiele firm posiada określony budżet szkoleniowy dla pracowników, jednakże w większości jest on niewystarczający. Ceny szkoleń i kursów czasami sięgają kilku tysięcy, w zależności od branży. Dobrym pomysłem jest wspólne pokrycie kosztów kursów doszkalających – pracodawca w określonej części opłaca kurs, a resztę dopłaca pracownik. Z badań wynika, że 67% ankietowanych są wstanie wydać na kształcenie 1000 zł w ciągu roku, tylko 13% wydało ponad 5 tysięcy złotych.

Powodów podjęcia nauki jest wiele

Ciekawą kwestią jest motywacja, którą kierują się polscy pracownicy biorący udział w kursach doszkalających. Z badania wynika, że najczęstszym powodem podjęcia szkoleń jest chęć rozwijania pasji oraz zaspokojenie ciekawości – aż 38,2% respondentów. Drugim powodem, który cieszy się popularnością jest chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia awansu – tej odpowiedzi udzieliło 28,4% ankietowanych. Na trzecim miejscu znalazło się samodoskonalenie oraz trening osobisty – 20,0% respondentów.

Bogata oferta szkoleniowa

Lista szkoleń, kursów i warsztatów jest bardzo długa. Dlatego myśląc o rozwój pracownika, organizacja musi rozważyć jego predyspozycje oraz oczekiwana. Ważne jest także przeanalizowane celów zespołu oraz makro i mikro celów biznesowych przedsiębiorstwa. Pozwoli to spojrzeć szerzej na aspekt szkoleń oraz zbudować strategię rozwoju pracowników. Pracownik musi pamiętać, że jeżeli pragnie się rozwijać i szkolić to warto wziąć inicjatywę w swoje ręce! Czasami pracodawca nie jest świadomy, że pracownik chce poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe kwalifikacje. Warto wyszukać ciekawe szkolenie, porozmawiać z menedżerem i uzgodnić warunki udziału.

 
https://hrstandard.pl/2015/11/12/jak-skutecznie-przeszkolic-pracownikow/
https://hrstandard.pl/2018/06/28/boj-sie-postawic-rozwoj/
Grant Thornton „Czy polscy pracownicy myślą o rozwoju?”
 http://www.projektgamma.pl/strefa-wiedzy/wiki/tendencje-w-rozwoju