Archiwum bloga onpoint.pl

Dlaczego warto zainteresować się PPK?

Stało się: Kalkulator emerytalny został udostępniony na oficjalnej stronie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Pozwala on obliczyć korzyści z przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych; pierwsi pracownicy będą mogli zacząć oszczędzać już w 2019 roku.

Co to jest PPK, dlaczego powinienem się nim zainteresować i jak działa ten program emerytalny?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to rządowy projekt nowego systemu długoterminowego oszczędzania. Czym się charakteryzuje PPK? Jest to program:

 • dobrowolny – można zrezygnować z oszczędzania w dowolnym momencie
 • tani – niski limit kosztów (0,6%)
 • przyjazny pracownikom – nic nie trzeba robić, aby przystąpić do PPK.

Nowe narzędzie – Kalkulator PPK został udostępniony pod linkiem: https://www.mojeppk.pl/kalkulator.html. Celem kalkulatora jest przedstawienie jak zmieni się wynagrodzenie netto oraz łączne koszty pracodawcy po przystąpieniu do PPK.

Kalkulator emerytalny wyliczy prognozowaną wysokość emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według tzw. ogólnych zasadach, o których mowa w przepisach, łącznie z ewentualną kwotą okresowej emerytury kapitałowej.

W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych zarówno pracownik, jak i pracodawca będą wspólnie wpłacali na specjalne konto dwie składki – obligatoryjną składkę podstawową oraz dobrowolną składkę dodatkową. Program automatycznie obejmie wszystkich pracowników w wieku od 18 do 54 lat, za których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe (nie obejmuje to jednak osób samozatrudnionych, służb mundurowych czy rolników).

Za pomocą kalkulatora Prywatnych Planów Kapitałowych można obliczyć:

 • prognozowaną sumę środków zgromadzonych przez cały okres oszczędzania w PPK,
 • wysokość prognozowanej jednorazowej wypłaty zgromadzonych w PPK środków,
 • wysokość prognozowanej comiesięcznej wypłaty środków z PPK,
 • wysokość odprowadzanej co miesiąc przez pracownika składki PPK,
 • wysokość odprowadzanej co miesiąc przez pracodawcę składki PPK,
 • wysokość wynagrodzenia netto pracownika po przystąpieniu do PPK,
 • wysokość łącznych kosztów pracodawcy po przystąpieniu do PPK.
Nowoczesne narzędzia HR. Ewidencja czasu pracy, zarządzanie nieobecnościami, rozliczanie delacji, paski płacowe i wiele innych www.onPoint.pl

Zalety ?

Użytkownicy PPK mogą liczyć na specjalne dopłaty z Funduszu Pracy – np.:

 • Ustawa o PPK przewiduje “wpłatę powitalną” w wysokości 250 zł, finansowaną z Funduszu Pracy.
 • Ustawa przewiduje wynagrodzenie dla instytucji finansowej zarządzającej kapitałem wynoszące nie więcej niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu oraz premię za wyniki wynoszącą nie więcej niż 0,1% wartości zebranych aktywów.
 • uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych otrzymuje “dopłatę roczną” w wysokości 240 zł, jeśli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych jest równa przynajmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Ile pieniędzy będziemy odkładać co miesiąc?

Miesięczna emerytura z OFE obliczana jest jako iloraz zebranych składek i długości życia po osiągnięciu wieku emerytalnego. Założenia programu są procentowe, ponieważ każdy pracownik będzie je obliczał w kontekście swojej podstawy wynagrodzenia. Wpłata podstawowa do PPK będzie wynosiła 2 % wynagrodzenia. Pracodawca będzie dodawał od 1,5 do 4 % wynagrodzenia. Pracownik może zadeklarować odkładanie 4 % wynagrodzenia miesięcznie, co będzie się przekładało na większą kwotę odłożoną na przyszłość.

Użytkownik PPK będzie miał prawo w dowolnym momencie, przed ukończeniem 60. roku, życia przetransferować środki do innego PPK, IKE lub PPE (swojego lub osoby uprawnionej) lub całkowicie wycofać środki ze swojego konta.

Projekt ustawy zakłada, że Pracownicze Plany Kapitałowe PPK będą wprowadzane etapami. Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy. Najwcześniej, bo 1 lipca 2019 roku, do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników; najpóźniej, bo w 2021 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Profesjonalny outsourcing kadrowo-płacowy, platforma samoobsługowa dla pracowników, dostarczamy outsourcing dla największych centr SSC i BPO. www.AdAc.pl

Źródło: https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-ppk-pracowniczych-planow-kapitalowych