Archiwum bloga onpoint.pl

Employer Branding – skuteczne narzędzie do zwiększenia konkurencyjności firmy?

Employer Branding to budowanie spójnego i pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy w opinii pracowników, aktywnych i pasywnych kandydatów, partnerów biznesowych, klientów oraz innych udziałowców.

Działania w tym zakresie dzieli się na dwie grupy:

  • zewnętrzny EB – wsparcie atrakcyjnego wizerunku pracodawcy w celach rekrutacyjnych
  • wewnętrzny EB – działania skierowane do obecnych pracowników, wpierające budowanie przyjaznej atmosfery pracy, inwestycje w kapitał ludzki.

Duże zmiany na rynku pracy stawiają przed przedsiębiorstwami nowe wyzwania. Zdobycie uwagi kandydata będzie coraz trudniejsze. Niełatwo też jest utrzymać pracownika w firmie. Dlatego dbanie o employer branding nie jest już opcjonalne dla organizacji, musi stać się częścią strategii rozwoju.

Employer Branding w Polsce

Według raportu Employer Branding w Polsce, opublikowanego przez HRM Institute wynika, że 53% badanych organizacji posiada strategię EB (wzrost o 7 punktów procentowych w porównaniu do roku 2017). Niestety strategii nadal nie posiada 42% przedsiębiorstw, z czego 24% deklaruje, że nad nią pracuje. Najczęściej za działania skierowane zarówno do potencjalnych, jak i obecnych pracowników odpowiadają działy personalne (42%) ,ale ponad połowę za EB w firmie odpowiadają inne działy. Na drugim miejscu uplasował się dział marketingu (17%) , trzecią pozycję zajęły specjalne działy EB (11%). Ważny jest fakt, że EB to dziedzina z pogranicza marketingu oraz HR, co powoduje, że działom personalnym brakuje wiedzy z zakresu marketingu, a marketerom wiedzy z zakresu HR.

Wpływ EB na inne procesy

Employer Branding wpływa nie tylko na wizerunek pracodawcy, ale oddziałuje także na inne procesy w organizacji. Według uczestników badania EB ma największy wpływ na komunikację – 55%, procesy rekrutacji i on-boarding – 54% oraz zaangażowanie pracowników w firmie – 36%. Co więcej zdaniem ankietowanych posiadanie strategii employer brandingowej przynosi trzy najważniejsze korzyści:

  1. Spójną komunikację (87%)
  2. Większe zaangażowanie pracowników (46%)
  3. Łatwość przyciągania talentów do organizacji (46%)

Wewnętrzne programy wspierające markę pracodawcy

Firmy szukają najlepszych rozwiązań, które pomogą efektywnie zwiększy oraz utrzymać pozytywny wizerunek. Muszą jednak pamiętać, że rynek pracodawcy już się kończy, a kandydat to klient. Organizacje biorące udział w badaniu posiadają liczne programy, które wspierają markę pracodawcy. Programy wewnętrzne, mające na celu zbudowanie marki pośród pracowników, z których korzystają ankietowani to: program onboardingu – 76% , program poleceń pracowniczych – 70%, przeprowadzanie rozmów z odchodzącymi pracownikami tzw. exit interviews. Przykładem programy onboardingowego jest onPoint Initium, który przywita i wprowadzi nowego pracownika do firmy. Jest to system powitalny, skupiający się na dwóch istotnych aspektach podczas zatrudniania nowego pracownika. Po pierwsze system wita pracownika i udziela mu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących pierwszego dnia w pracy, po drugie onPoint Initium to twardy onboarding, czyli zebranie w dynamicznych kwestionariuszach danych potrzebnych do zatrudnienia pracownika.

Zewnętrzne programy wspierające markę pracodawcy

Zadaniem programów zewnętrznych jest przekazanie jak najwięcej informacji potencjalnemu kandydatowi. Dąży on do pozyskania informacji o tym jak wygląda rekrutacja, jakie projekty realizuje firma oraz jakimi wartościach kieruje się dana organizacja. Dlatego każdy pracodawca powinien posiadać własne kanały, które udostępniają interesujące informacje dla potencjalnego kandydata. Z raportu wynika, że 86% ankietowanych posiada stronę/ zakładkę karierową, a 75% prowadzi profil na LinkedInie. Niestety jedynie 39% ankietowanych ma profil na Facebooku, a 37% blog firmowy.

Employer branding to obszar aktywności, który będzie miał coraz większe znaczenie dla firm chcących aktywnie pozyskiwać pracowników i w sposób przemyślany kreować swój wizerunek.

Źródło: Raport Employer Branding w Polsce 2018 | HRM Institute