Archiwum bloga onpoint.pl

Gdzie oszczędzać na emeryturę?

Według prognoz, za około 20 lat, emerytury będą wynosić 40% ostatniego wynagrodzenia. Aby uniknąć pogorszenia standardów życia trzeba odkładać dodatkowe środki, emerytura z ZUS nie wystarczy na godne życie. Expander dokonał obliczeń, z których wynika, że najkorzystniej jest gromadzić fundusze w PPK, jeśli będziemy wpłacać przez 30 lat 100 złotych, zgromadzimy 172 641 złotych!

Wybierając taki sposób odkładania środków, możemy mieć 4-krotnie wyższą emeryturę, niż w przypadku innych sposobów oszczędzania. Jest to spowodowane faktem, że do PPK fundusze spływają z  trzech źródeł. Spełniając kilka warunków wypłacane środki będą wolne od podatku. Jednorazowo możemy wypłacić 25% oszczędności, pozostałe 75% musi być wypłacane w ratach minimum przez 10 lat, wypłata może nastąpić po 60. roku życia

Oszczędzanie z PPK, jest również wygodne, ponieważ to pracodawca przesyła za nas środki i mimo, że otrzymujemy mniejsze wynagrodzenia, kwota jaką odkładamy jest wyższa, niż w przypadku, gdybyśmy tą samą kwotę umieszczali np. na lokacie.

W badaniach założono, że odkładamy, 100 złotych miesięcznie przez 30 lat, w różnych systemach oszczędnościowych. Uzyskane wyniki znajdują się poniżej w tabeli:

Sposób oszczędzania Zebrana kwota Wysokość emerytury wypłacana przez 20 lat
PPK 172 641 zł 780 zł
IKE 90 303 zł 408 zł
Lokata bankowa 81 714 zł 370 zł
W gotówce lub na nieoprocentowanym rachunku bankowym 55 276 zł 190 zł