Archiwum bloga onpoint.pl

Jak długo jesteśmy produktywni podczas dnia pracy?

Zwykły pracownik sprawdza swoją skrzynkę mailową 77 razy, wpływa to znacznie na produktywność jego pracy i utrudnia wysiłek intelektualny.

Firma RescueTime przygotowała program, który sprawdzał co pracownicy dokładnie robią na swoich komputerach. Z badania wynika, że połowa pracowników sprawdzają pocztę co 6  minut lub częściej. Naukowcy sprawdzili również ile wynosiła najdłuższa przerwa pracowników od sprawdzania poczty. Najwięcej badanych pracowało bez przerwy na sprawdzenie maila, tylko przez 20 minut. Wynika z tego, że pracownicy cały czas są odrywani od swojej pracy.

Analitycy skupili się również na sprawdzeniu faktycznego, efektywnego czasu, czyli pracy przynoszącej wymierne skutki, niezakłóconej sprawdzaniem skrzynki mailowej. Podzielono czas na 5 minutowe fragmenty i okazało się, że pracownik w czasie 8 godzinnego dnia pracy ma takich okresów 15, co daje 1 godzinę i 15 minut pracy w pełnym skupieniu.

Co chwile słychać próby zmiany obecnego trybu pracy, albo za pomocą skróceniu tygodnia albo o pracy z domu.

Czterodniowym tygodniem pracy jest już zainteresowanych 68% Polaków. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Personnel Service. Pracownicy uważają, że taka zmiana, pozytywnie wpłynęłaby na ich zdrowie. Najwięcej zwolenników takiej zmiany jest wśród osób młodych, pracujących w dużych firmach.

Zainteresowanie takim rozwiązaniem różni się w zależności od wieku, ale też wykształcenia. W grupie wiekowej 25-34 lat zainteresowanych jest 53%, a w wieku 35-44 lat 45%. Przeciwnicy takiej zmiany to przede wszystkim osoby powyżej 55 roku życia, stanowią oni 17%. 43% osób z wyższym wykształceniem popiera tą zmianę, a 30% z wykształceniem podstawowym. Z rezerwą do reorganizacji, podchodzą również osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Ekspert rynku pracy z Personnel Service, mówi, ze to nic dziwnego, że szczególnie młodzi, ludzie są pozytywnie nastawieni do takiej modyfikacji, ponieważ są oni grupą najbardziej elastyczną i gotową na zmianę. Dodatkowo najczęściej wykonują pracę biurową, a taki rodzaj pracy można zoptymalizować do 4 dni. Praca np. na budowie nie będzie taka łatwa w optymalizacji i może pociągnąć za sobą wiele negatywnych skutków.

Coraz więcej firm testuje krótszy tydzień pracy. W niektórych zawodach, np. u programistów taka zmiana przyczyniłaby się do większej efektywności. W Islandii, w takim eksperymencie wzięło kilka tysięcy osób, a efekt przyniósł pozytywne skutki. Obecnie 86% pracowników, pracuje tam w skróconym tygodniu, albo dostało prawo do jego skrócenia.

Jednak według badaczy, w obecnym systemie pracy, potrzebna jest duża rewolucja i duże zmiany.

https://biznes.interia.pl/praca/news-produktywnosc-bialych-kolnierzykow-kuleje,nId,5746587
https://www.rmf24.pl/ekonomia/news-czterodniowy-tydzien-pracy-takie-rozwiazanie-popiera-68-proc,nId,5697352#crp_state=1