Archiwum bloga onpoint.pl

Jak przedstawiają się warunki BHP w stosunku do pracy zdalnej?

W projekcie uregulowania pracy zdalnej pojawia się kilka zmian. M.in. telepraca miałaby zostać zastąpiona pracą zdalną, która to miałaby się odbywać za zgodą pracownika, z wyłączeniem odpowiedzialności pracodawcy za bezpieczeństwo pracowników zdalnych.

Jeśli pracownik pracuje w formie zdalnej, pracodawca nie ma wpływu na warunki BHP pracownika, według ekspertów zdjęcie z niego tej odpowiedzialności jest podstawne.

Zgodnie z tym projektem praca zdalna praca będzie wykonywana w części lub w całości poza siedzibą firmy. Wszystkie szczegóły dotyczące tego rodzaju pracy będą określone w porozumieniu między pracodawcą a pracownikiem. Zasady wykonywania pracy zdalnej będą mogły być określone również indywidualnie w umowie o pracę.

Wysłanie pracownika na pracę zdalną będzie możliwe tylko za zgodą pracownika, wyjątkiem od tego będzie np. epidemia. Warunkami do pracy zdalnej mają być spełnione standardy lokalowe i techniczne, ale bez odpowiedzi pozostają pytania kto miałby oceniać czy dany lokal spełnia warunki do takiej pracy.

Ustawa mówi również o tym, że pracownik będzie miał obowiązek złożenia oświadczenia, w którym potwierdzi, że jego miejsce pracy jest dostosowane i bezpieczne.

W kwestii oględzin miejsca pracy przez pracodawcę, wygląda to następująco. Taka kontrola może się odbywać w godzinach pracy i miejscu wskazanym przez pracownika.  Jeśli np. dojdzie do wypadku w czasie pracy, a pracownik odmówi współpracy i nie zgodzi się na oględziny miejsca pracy, wtedy pracodawca może takiego zdarzenia nie uznać jako wypadku w miejscu pracy.

Istnieje jeszcze jedna ważna kwestia, jaką jest szkolenie BHP. Jeśli pracownik przeszedł szkolenie w biurze, jak miałoby wyglądać to dotyczące pracy zdalnej, jeśli pracodawca nie ma odpowiednich narzędzi by tą pracę skontrolować. Według specjalistów, w takiej sytuacji szkolenia BHP powinny zawęzić się do ogólnych i stanowiskowych.