Archiwum bloga onpoint.pl

Jak wygląda rynek pracy po lockdownie? Czy wprowadzone zmiany zostaną z nami już na zawsze?

Początkowo, kiedy większość firm z dnia na dzień musiała przenieść całą swoją pracę na pracę zdalną, wszyscy myśleli, że są to rozwiązania tymczasowe. Natomiast obecnie okazuje się, że wiele z tych rozwiązań sprawdziło się w praktyce i mogą zostać z nami na zawsze. Praca w nowym wymiarze będzie opierać się na elastyczności, nowych technologiach, kompetencjach i kreatywności.

Mimo wielu negatywnych konsekwencji jakie pojawiły się po wybuchu pandemii na rynku pracy, nie można zapomnieć o pozytywach.

Do czasu pandemii, praca zdalna była uznawana za benefit i najczęściej byli nią obdarowywani zaufani pracownicy. Pracodawcy coraz częściej byli przychylni temu sposobowi pracy, jednak wciąż pojawiało się wiele wątpliwości jak np. czy taki sposób pracy będzie korzystny dla obu stron.

Ostatni czas dał firmom możliwość przetestowania tego systemu pracy w całej okazałości.

W wielu przypadkach okazało się, ze brak nadzoru pracodawcy nie niesie za sobą negatywnych wyników, a nawet, że przynosi wiele pozytywnych skutków.

Niedługo praca zdalna ma się pojawić w kodeksie pracy i zastąpić obecną tam telepracę. Z nowelizacji ustawy wynika, że pracodawca będzie mógł zlecić pracę w miejscu zamieszkania pracownika, jeśli pozwalają na to warunki techniczne i lokalowe. Również pracownik będzie mógł wnioskować o wykonywanie pracy z domu. Dodatkowo pojawił się tam zapis uprzywilejowujący pracowników, którzy mają dzieci do lat 3. Pracodawca miałby uwzględnić wnioski o pracę takich osób, chyba że wykonywane zadania byłyby niemożliwe poza miejscem pracy.

Cyfrowy świat dla wielu stał się codziennością. Okazało się, że wiele spotkań można zorganizować zdalnie, co pozwala na uczestnictwo większej ilości osób (szczególny plus dla dużych firm mających oddziały w całym kraju, czy też na świecie), specjaliści z całego świata również mogli pojawić się na spotkaniach, na których do tej pory nie mogli się zjawić z powodu odległości.

Również kandydaci przystępujący do rekrutacji stwierdzili, że rozmowy kwalifikacyjne które odbywają się online pozwalają na zachowanie większej swobody, zmniejszają stres, co przekłada się na lepsze zaprezentowanie się przed potencjalnym pracodawcom. 

Oczywiście nie można zapominać o negatywnych skutkach jakie przyniosła za sobą pandemia, wiele firm i  branż jeszcze długi czas będzie zmagać się z problemami finansowymi. Natomiast aż 64% osób, z branż najdotkliwiej dotkniętych przez koronawirusa jest zdecydowanych na przekwalifikowanie.

Na efekty wprowadzanych zmian będziemy usieli jeszcze poczekać.