Archiwum bloga onpoint.pl

Jak wyglądają zarobki w UE? Czy to jedyna przyczyna emigracji z Polski?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za granicą w 2016 roku przebywało ponad 2,5 mln Polaków. Głównym powodem dla którego Polacy decydują się na emigrację są wyższe niż w naszym kraju zarobki. Przykładowo w Niemczech minimalna stawka za godzinę pracy jest prawie 3-krotenie wyższa. Warto zaznaczyć, że zdaniem ekspertów migracji zarobkowej nie da się zatrzymać, można jej tylko pomóc.

Drugim najważniejszym czynnikiem, który skłania do wyjazdu jest wyższy standard życia. Warto zaznaczyć, że w porównaniu z wynikiem sprzed 6 miesięcy nastąpił wzrost o 16 punktów procentowych. Trzeci najbardziej istotny powód wyjazdu to możliwość podróżowania i zwiedzenia świata – takiej odpowiedzi udzieliło 33% respondentów.

Powody emigracji:

 • 70% – wyższe zarobki niż w Polsce
 • 40% – wyższy standard życia
 • 33% – możliwość podróżowania i zwiedzania świata
 • 31% – lepsze perspektywy rozwoju zawodowego
 • 28% – brak odpowiedniej pracy w Polsce
 • 26% – korzystniejszy system podatkowy
 • 21% – bardziej przyjazna administracja publiczna
 • 15% – bezpieczniejsze położenie polityczne
 • 3% – rodzina/bliscy mieszkają lub zamierzają zamieszkać za granicą

Nowoczesne narzędzia HR.
Ewidencja czasu pracy, zarządzanie nieobecnościami, rozliczanie delacji, paski płacowe i wiele innych www.onPoint.pl

Warto podkreślić, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce stanowiło niecałe 40% średnich zarobków dla całej Unii Europejskiej w 2014 roku – tak wynika z danych Eurostatu. Niestety Polacy zarabiali średnio tylko 23% tego, co Luksemburczycy, ale aż 227% tego co Bułgarzy. Wykres poniżej prezentuje wynagrodzenia w Polsce na tle innych europejskich państw.

Na decyzję o pozostaniu w Polsce przede wszystkim ma wykształcenie badanych. Wyjazd dla osoby z wykształceniem podstawowym stanowi mniejszą przeszkodzę niż dla osób z wykształceniem wyższym. Natomiast dla absolwentów szkół wyższych bariery nie stanowi znajomość języków obcych, a jako czynnik zachęcający do pozostania w Polsce jest atrakcyjna praca. Zadowalająca i dobrze płatna praca to najrzadziej deklarowany powód, do pozostanie w kraju, przez osoby z wykształceniem podstawowym. Dla grupy osób z najniższym wykształceniem przeszkodzą do opuszczenia kraju jest brak środków na wyjazd i osiedlenie się.

Bariery emigracji:

 • 72% – przywiązanie do rodziny i przyjaciół w Polsce
 • 35% – atrakcyjna praca w kraju
 • 20% – nieznajomość języków obcych
 • 12% – zbyt duże różnice kulturowe i mentalność ludzi za granicą
 • 11% – kłopoty zdrowotne
 • 11% – brak wystarczających środków na wyjazd i osiedlenie się
 • 9% – małe szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy
 • 6% – brak odpowiednich kwalifikacji do pracy za granicą (np. brak usprawnień, znajomości rynku)

Według raportu WORK SERVICE z maju 2017 odsetek respondentów rozważających emigrację zarobkową spadł w przeciągu roku z 19% do 13,7%. Niepokoi jednak fakt, że dominującą grupową wiekową rozważającą wyjazd są osoby między 18 a 24 rokiem życia. Czym jest spowodowana chęć wyjazdu? Czy powodem tego jest perspektywa niskich płac, niski poziom urbanizacji regionów kraju z których pochodzą, a może spowodowane jest to gorszym wykształceniem? W świetne wyników badań są to istotne pytania, na które władze powinni znaleźć odpowiedź. Aż 60% respondentów, którzy rozważają wyjazd mieszka na wsi lub w mieście do 100 tysięcy mieszkańców. Ponadto 84% z nich nie ma wyższego wykształcenie, a ponad połowa zarabia mniej niż 2000 PLN netto.

Profesjonalny outsourcing kadrowo-płacowy, platforma samoobsługowa dla pracowników, dostarczamy outsourcing dla największych centr SSC i BPO.
www.AdAc.pl

Profil potencjalnych emigrantów kształtuje się następująco:

 • 40% to osoby młode między 18 a 24 rokiem życia
 • 60% osób mieszka na wsi albo w mieście do 100 tyś. mieszkańców
 • 23% pochodzi z północnej części Polski
 • 84% to osoby nieposiadające wyższego wykształcenia
 • 59% to osoby posiadające zatrudnienie

Wybór krajów do jakich Polacy emigrują nie dziwi. Wysoka pozycja Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Holandii potwierdzam że Polacy wyjeżdżają tam gdzie mogą zarobić najwięcej. Najwięcej – bo aż 788 tys. osób – wyjechało do Wielkiej Brytanii. Na drugim miejscu znajdują się Niemcy – 687 tys. Polaków. Kolejne popularne kierunki migracji Polaków to Holandia (116 tys.), Irlandia (112 tys.) i Włochy (93 tys.).

Polacy wyjeżdżają, rośnie natomiast liczba imigrantów w Polsce. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w pierwszym półroczu 2017 r. najwięcej zezwoleń na pracę otrzymali Ukraińcy (91 436). Zaraz po nich są pracownicy z Białorusi (4 456) oraz Mołdawii (2 005). Kolejne kraje na liście to Nepal (1 580) i Indie (1 163).

Istotną kwestią emigracji stanowi czas na jaki decydują się Polacy wyjechać. Według badań przeprowadzonych przez Work Service w maju 207 roku, 12,8% respondentów pragnie wyjechać na około pół roku. 11% zdecydowałoby się wyjechać na rok, a 17,2% na kilka lat. Niestety aż 20,3% myśli o wyjeździe na stałe.

Źródło:
http://www.porp.pl/g2/2017_06/ceca1e91257541b1c46189525b1a8000.pdf
http://www.pulshr.pl/praca-tymczasowa/emigracja-zarobkowa-w-europie-w-liczbach-gdzie-wyjezdzaja-polacy-kogo-zatrudniaja-firmy-w-polsce,51448.html