Archiwum bloga onpoint.pl

Komu powierzyć swój kapitał w PPK?

Polski Fundusz Rozwoju informuje, że jest już około 20 firm, które oferują obsługiwanie Pracowniczych Planów Kapitałowych.  Ekspert podkreśla, że są tylko trzy formy prawne instytucji, które będą zarządzać powierzonymi środkami.

  • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
  • Powszechne Towarzystwa Emerytalne
  • Towarzystwo Ubezpieczeń

Instytucje Finansowe muszą zapewnić przepływ danych transferowo- księgowych, aby wpłaty zostały zaksięgowane w odpowiedni sposób. Przeszkolić pracowników kadr i płac, którzy będą się zajmować PPK w danej firmie. Natomiast jako najważniejszą funkcję, ekspert wymienia wdrożenie i przeprowadzenie akcji informacyjnej w firmie oraz wsparcie całego procesu.

W kwestii popularyzacji wiedzy o PPK, różnice pojawiają się w np. między firmami informatycznymi (tam można szkolić pracowników zdalnie), a produkcyjnymi, które mają rozległą strukturę.

Warto również zwrócić uwagę, czy firma, która ma obsługiwać PPK, może pochwalić się doświadczeniem w prowadzeniu długoterminowych programów, o charakterze inwestycyjnym czy też oszczędnościowym (PPE, ubezpieczenia na życie). Jest to o tyle istotne, że proces wdrożenia i informowania jest w obu przypadkach bardzo podobny.

Atutem firmy obsługującej PPK, będzie również dedykowany opiekun, do którego będzie można się bezpośrednio zwrócić, a on szybko zareaguje.

Jakie są trzy największe wyzwania dla Pracowniczych Planów Kapitałowych?

1. Polityka informacyjna- zwłaszcza dla dużych firm.
2. Strona informacyjno-techniczna- dostosowanie systemów kadrowo/ płacowych.
3. Powszechność systemu – tylko to może sprawi, że osiągniemy długoterminowe cele.

Czy przy korelacji wszystkich czynników PPK ma szansę odnieść sukces? Z odpowiedzią na to pytanie będziemy musieli jeszcze poczekać.