Archiwum bloga onpoint.pl

Która Instytucja Finansowa poprowadzi Twoje PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe zaczęły obowiązywać 1 lipca 2019 roku. Do wyboru jest aż 18 Instytucji Finansowych, które oferują zarządzanie PPK. Aby dana instytucja mogła zostać wpisana do ewidencji PPK, musi spełnić szereg wymogów.

Instytucjami finansowymi mogą być tylko:

  • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
  • Powszechne Towarzystwa Emerytalne
  • Pracownicze Towarzystwa Emerytalne
  • Zakład Ubezpieczeń

Na jakie kryteria warto zwrócić uwagę?

  • Koszty prowadzenia rachunków przez instytucję finansową
  • Doświadczenie w zarządzaniu planami emerytalnymi
  • Dotychczasowe wyniki inwestycyjne: podejmowane ryzyko, zyski
  • Sposób działania i inwestowania
  • Dobra reputacja na rynku
  • Oferowanie innych usług dla pracodawców

Ustawodawca nie precyzuje jakimi szczegółowymi wytycznymi powinien kierować się pracodawca przy porównywaniu Instytucji Finansowej. Podmioty zatrudniające będą musiały samodzielnie określić kryteria ocen Instytucji, kierując się przede wszystkim interesem zatrudnionych.

Kryterium na które zwraca się największą uwagę, przy funduszach inwestycyjnych to koszty prowadzenia. W przypadku PPK są bardzo niskie. Różnice między Instytucjami Finansowymi są symboliczne. Za prowadzenie kont będą pobierały max 0,5% w skali roku oraz max 0,1% opłaty za wyniki. Instytucje, które będą mieć 15% rynku, nie będą mogły pobierać opłaty za zarządzanie.

W świetle powyższych, to pozostałe kryteria będą miały kluczowy wpływ na wybór instytucji: doświadczenie w zarządzaniu funduszami długofalowymi, czy też w obsłudze grupowych ubezpieczeń pracowników dużych firm, będzie potwierdzeniem wiarygodności.

Środki gromadzone w PPK zostaną umieszczone w funduszach zdefiniowanej daty, czyli umożliwiają zmianę profilu ryzyka inwestycyjnego funduszu wraz z wiekiem uczestników funduszu. Analiza sposobu zarządzania kapitałem pozwoli oszacować ryzyko przechowywania tam środków.

Zapraszamy tez do skorzystania z oferty na oprogramowanie dla firm: onPoint PPK, które w sposób kompleksowy pozwoli na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w przedsiębiorstwie.

Szczegóły pod tym linkiem.