Archiwum bloga onpoint.pl

Nowe miejsca pracy dzięki sztucznej inteligencji?

Z raportu McKinsey „Ramię w ramię z robotem. Jak wykorzystać potencjał automatyzacji w Polsce” wynika, że do 2030 roku ponad 70% przedsiębiorstw wdroży technologię, która bazuje na sztucznej inteligencji. Co więcej z raportu badania wskazują, że wartość globalnego rynku rozwiązań SI przekroczy wartość 13 bilionów dolarów.

Większa efektywność biznesowa

Dzięki wdrożeniu sztucznej inteligencji rozwinięte gospodarki mogą uzyskać dodatkowe 20-25% korzyści ekonomiczne, natomiast państwa rozwijające mogą zyskać 5-15% więcej środków. Przede wszystkim należy podkreślić, że polskie przedsiębiorstwa także dzięki sztucznej inteligencji, mogą podnieść efektywność biznesową o 15-20%. Wynika to z faktu, że 60-70% zadań administracyjnych, kontrolnych, monitorujących oraz sprawozdawczych zostaje zautomatyzowanych.

Co ważne, wielu managerów nie utożsamia faktu wdrożenia technologii AI z koniecznością zmniejszenia zatrudnienia. Ich zdaniem zastosowanie sztucznej technologii powoduje stworzenie nowych stanowisk i wiele obowiązków dla pracowników. 120 światowych przedstawicieli biznesu stwierdziło, że zastosowana technologia SI uwolni pracowników od rutynowych zadań. Co więcej ich zdaniem automatyzacja pomoże znaleźć więcej czasu na kreatywne zadania i wdrożenie innowacji. 75% ankietowanych sądzi, że narzędzia AI stworzą nowe role dla pracowników.

Sztuczna inteligencja w Polsce

Z raportu wnika, że nawet 49% czasu pracy w Polsce to czynności, które mogą zostać zautomatyzowane do 2030 roku. Niestety z powodu barier technologicznych, gospodarczych, legislacyjnych i społecznych odsetek będzie niższy. Dlatego ważne jest wsparcie ze strony państwa w zakresie wdrożenia sztucznej inteligencji w organizacjach. Tyczy się to przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw, które czują duży strach przed wdrożeniem automatyzacji. Co ważne, potencjał automatyzacji w naszym kraju jest na poziomie 49% – średnia globalna wynosi 50%. Przykładowo potencjał automatyzacji w Japonii wynosi 53%, w USA 43%, w Danii 38%.
Przykładem narzędzia automatyzacji podstawowych procesów w firmie jest usługa onPoint.pl.
To proste narzędzie służące do elektronicznego zarządzania czasem pracy, nieobecnościami, wnioskowaniem o dokumenty czy rozliczania delegacji. Przykładowo rozliczenie delegacji to proces skrócony o 90% w stosunku do tradycyjnej formy rozliczenia. Rola pracownika jest wprowadzenie podstawowych danych o podróży, zaś system sam nalicza diety ryczałty i pobiera kursy walut

Konieczne jest skutecznie połączenie dwóch rynków – pracowników i pracodawców. Rynek pracowników w Polsce często składa się z osób z doświadczeniem w tradycyjnych branżach – transport, logistyka, przetwórstwo przemysłowe. Co więcej mają oni wykształcenie średnie lub podstawowe oraz niestety ograniczone umiejętności z zakresu nowych technologii. Z drugiej strony rynek pracowników tworzony jest przez miejsca pracy opierające się na specjalistycznych kompetencjach oraz umiejętności stosowania nowoczesnych narzędzi.

Aby wykorzystać potencjał wynikający z wdrożenia sztucznej inteligencji, polski Rząd musi podjąć faktyczne działania. Przede wszystkim musi wspierać przygotowanie pracowników do zmian w działaniu rynku pracy. Co więcej istotne jest także wpływanie na proces automatyzacji i robotyzacji oraz stworzyć program ochrony dla osób i organizacji w takcie zmian. Przedsiębiorstwa muszą postawić na nowe technologie z zakresu sztucznej inteligencji – mowa tutaj nie tylko o ich wdrożeniu, ale o dostosowaniu procesów biznesowych organizacji. Po drugie konieczne jest tworzenie programów szkoleniowych, które umożliwią pracownikom dostosować się do zmieniających się warunków.

Nowe miejsca pracy

Dzięki automatyzacji istnieje możliwość powstania wielu nowych miejsc pracy. Nowoczesne technologie zwiększają efektywność organizacji, co umożliwia przedsiębiorstwom obniżyć ceny – zwiększyć zysk i podwyższać płace pracownikom. Co więcej wdrożenie sztucznej inteligencji kreuje miejsca pracy – przykładem są analitycy danych i informatycy, którzy tworzą algorytmy. Należy także wspomnieć o powstawaniu nowych miejsc pracy, które wynikają z przenikających się trendów globalnych. Mowa tutaj o rozwoju usług dla osób starszych, wzrost dochodu społeczeństwa oraz wzrost środków na energetykę, infrastrukturę oraz nieruchomości.

W wyniku wdrażania nowoczesnych technologii i zmian na rynku pracy kluczowymi kompetencjami będą umiejętności miękkie. Pracownicy musza wykazać się kreatywnością, zdolnością pracy w zespole, empatią, rozwiązywaniem problemów oraz krytycznym myśleniem.

Automatyzacja niesie dla świata oraz Polski duże szansa, ale także duże wyzwania. Przedsiębiorcy dostrzegają, że wdrożenie sztucznej inteligencji to oszczędność czasu, pieniędzy oraz zwiększenie efektywności biznesowej. Zdaniem ekspertów w ciągu najbliższych lat nie będziemy dyskutować o modelu człowieka kontra sztuczna inteligencja, lecz człowiek i wsparcie sztucznej inteligencji. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy rozpoczęli działania wdrażające nowoczesne narzędzia w ich organizacjach.