Archiwum bloga onpoint.pl

Nowy raport o cyfryzacji w UE. Polska na słabym 20 miejscu w rankingu.


The Center for Data Innovation to instytucja, która zajmuje się badaniem wpływu cyfrowych danych na społeczeństwo, biznes i politykę społeczną. W październiku 2017 instytucja wydała raport poświęcony cyfryzacji państw członkowskich Unii Europejskiej. W czołówce rankingu uplasowały się: Dania, Finlandia oraz Holandia.  Polska nie ma powodów do świętowania – znalazła się dopiero na 20Dodatkowo została wyprzedzona przez dużo mniejsze państwa: Słowację. Litwę, Łotwę. Dużym zaskoczeniem jest fakt, że nasz kraj w tym wyścigu wyprzedził Włochy.                                                                

Cyfryzacja jest dziś jednym z najważniejszych motorów rozwoju gospodarczego, dlatego trzeba dołożyć wszelkich starań, by wspierać jej wzrost. Zdaniem fochowców należy znaleźć pomysł jak przyśpieszyć proces cyfryzacji w głównych sektorach naszej gospodarki. Niestety wielu polskich firm nie docenia wagi cyfryzacji i analityki danych. Przedsiębiorcy muszą zrozumieć, że cyfrowe informacje dostarczają wiele korzyści. Przede wszystkim pomagają podejmować lepsze decyzje biznesowe, optymalizować wewnętrze procesy, realizować działania marketingowe na wyższym poziomie oraz analizować trendy na rynku.  Praktycznym przykładem cyfryzacji niech będzie popularna wśród przedsiebiorstw platforma onPoint.pl, która skraca czas obiegu informacji nawet o 90%.

Zdaniem Głównej Ekonomistki Konferencji Lewiatan dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, inwestycje w nowoczesne technologie są konieczne. Polska to jedno z sześciu państw Unii Europejskiej, w którym pracuje się najdłużej. Wynika to przede wszystkim z niskiego poziomy wydajności pracy, która spowodowana jest słabą cyfryzacją firm oraz złym uzbrojeniem technicznym. Efektywność na niskim poziomie zmusza do konkurowania cenami, co powoduje, że praca oraz kapitał są mało opłacalne. Inwestując w technologie i rozwój cyfryzacji można to zmienić.
Dodatkowo eksperci z międzynarodowej firmy doradcze IDC, przekonują jak ważna jest cyfryzacja w sektorze publicznym. Według nich już w 2020 roku sukces 50% z 2000 największych przedsiębiorstw na świeci, będzie zależał od tworzenia produktów oraz usług ze wsparciem technologii cyfrowych, jak również ich wdrożeniu w dziedzinie obsługi. Szacuje się, że inwestycje związane z cyfrową transformacją wzrosną do poziomu 2,2 bln USD w 2019 roku. Jest to prawie o 60% więcej niż w 2016 roku.                                                        Warto wspomnieć, że raport opublikowany przez The Center for Data Innovation analizuje szereg wskaźników mających pomóc w zidentyfikowaniu obszarów, w których państwa muszą coś poprawić. Wyróżnione zostały trzy kategorie:

Dane: dostępność użytecznych danych i skuteczność polityk rządowych w promowaniu dostarczania i ponownego wykorzystywania danych. Obejmuje to wielkość krajowej gospodarki danych, udostępnianie danych w opiece zdrowotnej, zakres i wpływ polityki otwartych danych oraz solidność przepisów dotyczących wolności informacji.

Technologia: dostępność i wykorzystanie kluczowej cyfrowej infrastruktury i systemów, takich jak e-administracja i szybki Internet szerokopasmowy.

Ludzie i firmy: wykorzystanie technologii opartych na danych w miejscu pracy, rozpowszechnienie umiejętności cyfrowych oraz dostrzeżenie roli edukacji i społeczeństwa obywatelskiego w rozwijaniu takich umiejętności.

Raport kończy się rekomendacjami dla władz, w jaki sposób można poprawić wyniki swoich krajów w dziedzinie innowacji danych. Podsumowując, rządy muszą nadać priorytet trzy celom:

Maksymalizować podaż danych do ponownego użycia. Rządy powinny unikać przepisów i regulacji, które ograniczają dostarczanie oraz przepływ danych, takich jak nadmiernie uciążliwe zasady ochrony danych i polityka lokalizacji danych w różnych państwach członkowskich, a także zwiększają dostępność danych, takich jak otwarte dane i wolność dostępu do danych. – zasady dotyczące informacji.

Poprawić infrastrukturę wspierającą innowacje danych. Rządy powinny zachęcać do rozwoju kluczowych platform technologicznych, które umożliwiają innowacje w zakresie danych, takie jak usługi szerokopasmowe, cyfrowe usługi publiczne, inteligentne liczniki i inteligentne miasta.

Rozwijać umiejętności data-science i data-literacy wśród pracowników. Rządy powinny zachęcać do rozwijania umiejętności związanych z danymi poprzez system edukacji i profesjonalne programy szkoleniowe.

W świetle powyzszych badań, cyfryzacja w naszych przedsiebiorstwach nie tyle wydaje sie byc nie unikniona,  co konieczna. Chęć zachowania konkurencyjności, a w niedługiej perspektywie szeroko rozumianego utrzymania sie na rynku wymaga transformacji naszych przedsiebiorstw w przedsiebiorstwa cyfrowe.

Źródło: ISBnews