Archiwum bloga onpoint.pl

Od grudnia koniec papierowych zwolnień lekarskich [AKTUALIZACJA]

Od 1 grudnia 2018 roku lekarze nie będą mogli wystawiać tradycyjnych papierowych zwolnień – zostaną zastąpione elektronicznymi.  Dla osoby zatrudnionej będzie to duże ułatwienie, ponieważ nie będzie musiała dostarczać pracodawcy papierowego dokumentu. Natomiast osoba zatrudniająca od razu dowie się, że pracownik idzie na chorobowe. Początkowo zmiana miała zostać wprowadzona 1 lipca, ale została przeniesiona na grudzień.

Dotąd zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane zarówno w formie papierowej (przez formularz ZUS) jak i elektronicznej. Od 1 grudnia tego roku lekarze przestaną mieć taki wybór (po 3 latach obowiązywania) i w rzeczywistości w obrocie będą obowiązywały wyłącznie e-ZLA lub ich wydruki.

[AKTUALIZACJA]  Jakie są konkretne zmiany?

 • By wystawić elektroniczne zwolnienie, lekarz musi mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) lub zintegrowaną z PUE aplikację.
 • E-zwolnienie natychmiast po wypełnieniu zostaje zarejestrowane w bazie ZUS i zaraz potem Zakład zawiadamia pracodawcę (zgodnie z przepisami taka informacja musi się pojawić na platformie PUE ZUS najpóźniej dzień po wystawieniu e-zwolnienia).
 • Lekarz za pomocą system ma dostęp do danych pacjenta oraz jego pracodawcy. Po wpisaniu numeru PESEL pozostałe dane są automatyczne wypełnianie przez system.
 • Zwolnienia są automatyczne przekazywane do systemu ZUS i w nim zapisane. Lekarz nie musi wysyłać zwolnień do Zakładu, pobierać od nich bloczków zwolnień oraz zachowywać drugiej kopii (pośrednictwem PUE ZUS lekarze mogą także wysłać wnioski o rehabilitacją pacjentów)
 • Wystawianie e-ZLA będzie wymagało stosowania wzoru ustalonego przez ZUS i podpisywania sporządzonego e-dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS
 • Lekarz, który utworzy profil na PUE ZUS, będzie musiał zawnioskować raz na 5 lat o certyfikat, który następnie pobierze i zainstaluje na urządzeniu, na którym będzie wystawiał e-ZLA. Aby użyć go do podpisu przygotowanego dokumentu, będzie zobowiązany każdorazowo podać hasło, które sam ustali. Co ważne, lekarz będzie mógł używać certyfikatu do podpisywania innych dokumentów, m.in. wniosku w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich (ZUS FZLA) czy anulowania zwolnienia (AZLA).
 • Lekarze powinni założyć w tym celu profil na PUE ZUS lub zainstalować zintegrowaną z PUE aplikację gabinetową
 • Gdy pracodawca nie ma profilu na PUE, lekarz będzie musiał wydrukować zwolnienie lekarskie, podpisać je i przekazać pacjentowi.
 • Dodatkowo dzięki laptopom i tabletom wystawianie e-zwolnień jest możliwe także podczas wizyty domowej.
 • Od 23.10.2018 r. lekarze mogą upoważnić tzw. asystentów medycznych do wystawania e-zwolnień w swoim imieniu – chodzi tu wyłącznie o czynności techniczne, bo o samym zaświadczeniu i jego szczegółach nadal decydują lekarze. Takim asystentem może być osoba, która wykonuje zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Aby mogła wystawiać e-ZLA w imieniu lekarza musi mieć konto na PUE ZUS (dotyczy to także lekarza upoważniającego) i być wpisana do Rejestru Asystentów Medycznych (RAM).
 • Lekarze mogą skorzystać z 7 krótkich filmów instruktażowych. Każdy dotyczy ważnego zagadnienia związanego z wystawianiem e-ZLA.

Ułatwienie dla lekarzy

Dla lekarzy e-ZLA to duże ułatwienie, ponieważ odciąża lich od dodatkowych obowiązków. Przy wystawianie elektronicznych zwolnień większość danych wypełnianych jest automatycznie, dzięki czemu proces trwa maksymalnie 40 sekund. Pracownik nie będzie musiał dostarczać papierowego dokumentu a pracodawca od razu dowie się, kiedy i dlaczego pracownik idzie na chorobowe.

Jeśli pracodawca założy profil na PUE otrzyma natychmiast wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA i samo zwolnienie.

Rośnie liczba zwolnień elektronicznych

Według danych od stycznia 2016 roku do końca czerwca 2018 roku wystawiono już 4,29 mln zwolnień elektronicznych. Pomimo tego, że termin zastąpienia tradycyjnych zwolnień lekarskich elektronicznymi został przesunięty z lipca na grudzień, to już w lipcu 40% zwolnień było wystawiane elektronicznie. Jest to bardzo duży wzrost – w styczniu elektroniczne zwolnienia stanowiły jedynie 10% wszystkich wystawionych zwolnień.

Przykładem usługi w obszarze ewidencji czasu pracy, która wspiera elektroniczny obieg informacji o nieobecnościach i zwolnieniach lekarskich pracowników jest onPoint.pl

Źródło:
http://www.zus.pl/ezla
https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/e-zwolnienia-juz-co-trzecie-zwolnienie-lekarskie-wystawiane-elektronicznie.html
http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,23077985,e-zwolnienie-to-ulatwienie-informator.html