Archiwum bloga onpoint.pl

Pensja wypłacana częściej niż raz w miesiącu i zmiany czasu pracy.

Jak wynika z badań ADP 21% pracowników wolałoby wypłatę częściej np. co dwa tygodnie. Coraz więcej pracowników interesuj się elastycznym podejściem zarówno do czasu pracy jak i do wypłaty.

Część zatrudnionych wolałaby dostawać wypłatę w dwóch ratach, są również zwolennicy wypłat tygodniowych, zarówno w starszych jak i młodszych pokoleniach. Jak wynika z badań większość pracowników dostaje pensje co miesiąc, ale tylko 52% chciałoby przy takim rozwiązaniu zostać.

Największe zainteresowanie na wypłaty dwa razy w miesiącu, jest wśród młodych pracowników w przedziale 18-34 lat oraz osoby 55+. Zainteresowaniem cieszy się również tryb wypłat cotygodniowych. Częstsze wypłaty mogą dawać, swojego rodzaju, większe poczucie bezpieczeństwa, szczególnie w czasie pandemii. W Polsce jest możliwość wypłacania pensji w innej częstotliwości niż raz w miesiącu, ale nie jest to popularny system ponieważ zwiększa on liczbę formalności, oraz czas poświęcony na poprawne wyliczenia czasu pracy.

Wielu pracowników jest również chętnych do zmiany czasu pracy. Tylko 38% pracowników chciałoby kontynuować obecny system. Kobiety i starsze osoby są przywiązane do obecnego modelu pracy. Spora część zatrudnionych interesuje się wydłużonym tygodniem pracy i tym samym wyższym wynagrodzeniem. Innym modelem pracy, który cieszy się zainteresowaniem jest krótszy tydzień pracy, ale z taką samą ilością godzin i takim samym wynagrodzeniem.

Od pewnego czasu, również w Polsce rośnie ciekawość i świadomość z korzyści jakie może przynieść 4-dniowy tryb pracy. Microsoft przeprowadził eksperyment dotyczący tego typu pracy – pracownicy pracowali 4 dni w tygodniu z niezmienionym wynagrodzeniem. 92% uczestników eksperymenty wyraziło entuzjazm do takiego rozwiązania, a firma odnotowała wzrost efektywności pracowników o  40%.

Być może kiedyś taki system wypłat i czasu pracy również w Polsce zyska na popularności.