Archiwum bloga onpoint.pl

Pierwsze statystyki o PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe weszły w życie 1 lipca. Jest to rządowy program długoterminowego oszczędzania. Po przeprowadzeniu ankiety „PPK oczami Polaków”, przygotowanej na zlecenie Nationale- Nederlanden, wyniki są następujące. Wzrosła świadomość na temat PPK z 42% na 62% w porównaniu do przełomu marca/kwietnia. Jednak tylko jedna trzecia zatrudnionych w dużych firmach chce oszczędzać w ten sposób pieniądze, a co 4 osoba nie podjęła jeszcze decyzji. Prawie 78% nie ma zaufania do tej inwestycji, niecałe 55%  nie zna dobrze mechanizmu PPK, a 82% nie chce zwiększać składki ponad wpłatę obowiązkową. Natomiast ponad 40% ankietowanych już deklaruje rezygnację z programu

Dlaczego nie ufamy PPK?

Jednym z głównych powodów braku zaufania i deklaracji o wypisaniu z programu jest historia z OFE. Społeczeństwo obawia się, że Państwo za jakiś czas będzie mogło rościć sobie prawa do ich kapitału, który w założeniu ustawy jest prywatny. Również sposób inwestycji odkładanych środków budzi niepokój. Do programu jest zapisanych 19 instytucji, nadzór nad nimi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Aby móc świadczyć usługi w ramach PPK, instytucja musi posiadać odpowiednie doświadczenie oraz przechodzi szczegółową weryfikację. Środki będą inwestowane w akcje, obligacje, certyfikaty depozytowe, bony skarbowe, depozyty bankowe, listy zastawne, a to zawsze podjęcie pewnego rodzaju ryzyka, którego nie da się wyeliminować.

Bez względu na nastroje społeczeństwa, pracodawcy i tak muszą zapewnić pracownikom dostęp i możliwość, do gromadzenia środków na indywidualnym koncie PPK.

Rezygnacja

Jeśli jednak ktoś będzie chciał zrezygnować z programu, musi przekazać pracodawcy rezygnację w formie pisemnej.  Trzeba również pamiętać, że wypisanie z programu obowiązuje 4 lata, po tym czasie nastąpi automatyczne zapisanie. Jeśli zmieniamy pracę, nie prowadzimy PPK i nie chcemy zostać zapisani, będziemy musieli przedłożyć odpowiednie pismo do nowego pracodawcy.

Zapraszamy do zapoznania się z wcześniejszymi artykułami o PPK. Znajdują się w nich informacje, na czym polega program, jakie instytucje finansowe są upoważnione do prowadzenia kont oraz mamy ofertę systemu obsługującego PPK!

Pod poniższym linkiem więcej szczegółów:
https://onpoint.pl/ppk/