Archiwum bloga onpoint.pl

Podsumowanie zmian w onPoint po 2016 roku

Rok 2016 był niezwykle udany dla onPoint.pl.
Po 3 latach obecności na rynku dostawców usług „ewidencji czasu pracy”, pracujemy dla wiodących firm w swoich sektorach. Jesteśmy naprawdę z tego dumni.

Kilkadziesiąt tysięcy godzin spędzonych łącznie na słuchaniu naszych Klientów, szukaniu dla nich rozwiązań, projektowaniu i kodowaniu, przyniosło konkretne rezultaty: grono naszych Klientów stale się powiększa, a obecni Klienci zakupują u nas kolejne usługi.

Po roku 2016 onPoint to już nie tylko elektroniczny system zarządzania nieobecnościami i ewidencja czasu pracy. To wyspecjalizowane narzędzie, które pozwala na:

  1. Rozliczenie delegacji wraz z systemem poleceń wyjazdu.

Panel Moje rozliczenia umożliwia złożenie wniosku o polecenie wyjazdu, a następnie jego rozliczenie. Rozliczenie może dotyczyć delegacji krajowej lub zagranicznej. Funkcjonalność pozwala na wprowadzenie wszystkich szczegółowych informacji będących podstawą do rozliczenia delegacji takich jak: cel wyjazdu, środek transportu, czas trwania, ilość i koszt noclegów czy pobrane zaliczki. Na koniec możemy wygenerować dokument PDF będący podsumowaniem rozliczenia.

  1. Rozliczenie wydatków w połączeniu z dodaniem skanu dokumentu.

W prosty sposób można od teraz rozliczyć wydatki. Należy wypełnić formularz, do którego możemy dołączyć dokumenty zakupowe. Wystarczy zachować daną fakturę lub paragon, następnie zeskanować dokument i zaimportować go do wniosku.

  1. Wydruk miesięcznych kart czasu pracy w podziale na tytuły wymienione w Kodeksie Pracy.

Możliwe jest wygenerowanie miesięcznej karty czasu pracy zarówno do formatu PDF jak i do dokumentu programu Excel. Przedstawia się ona jako tabela z dokładnymi informacjami na temat przepracowanego miesiąca.

  1. System rozliczania nadgodzin zgodnie z przyjętym w organizacji okresem rozliczeniowym.

Podczas składania wniosku o nadgodziny należy podać szacowany czas pracy. Trzeba także określić czego będzie ta praca dotyczyła. Przepracowane nadgodziny można odebrać w formie pieniężnej, zamienić na dzień wolny lub przenieść na kolejny miesiąc.

  1. Rozbudowa grafiku czasu pracy o automatyczne informacje o przekroczonych normach.

Tworząc grafik pracy dla pracowników naszego zespołu mamy od teraz możliwość włączenia kontroli norm czasu pracy. Jeżeli którakolwiek z dostępnych w systemie norm nie zostanie spełniona, wtedy system oznaczy to odpowiednim komunikatem.

  1. Dodanie informacji o nieobecności pracownika lub pracy z domu w module struktura firmy.
  • Moduł struktura firmy przedstawia firmę w podziale na zespoły wraz z osobami, które tymi zespołami zarządzają. Każdy użytkownik onPoint ma możliwość przeglądu tej struktury. Sprawdzenie do jakiej grupy należy inna osoba w firmie oraz czy przebywa ona dzisiaj w pracy. Jeżeli pracownik w danym dniu jest nieobecny, także jeśli pracuje z domu, obok jego nazwiska w module struktura firmy pojawi się ikona informująca o nieobecności i jak długo będzie trwała. To także dystrybucja tych informacji do firmowego kalendarza Google czy Outlook oraz unifikacje logowania do platform Google lub Microsoft

Już teraz pracujemy nad nowymi funkcjonalnościami. Mamy głowy pełne pomysłów i tworzymy kolejne rozwiązania. Aby z nich skorzystać nie  musisz jednak czekać do końca tego roku. Zapraszamy Cię do nas już dzisiaj.