Archiwum bloga onpoint.pl

Pokolenie Y na rynku pracy – raport Deloitte.

Pokolenie Y na rynku pracy – raport Deloitte

Współczesny rynek pracy kształtuje wiele wyzwań. Coraz trudniej znaleźć jest wykwalifikowanego pracownika oraz zatrzymać go jak najdłużej w firmie. Ponadto oczekiwania osób zatrudnionych są coraz liczniejsze – istotna jest dla nich możliwość rozwoju, duża ilość wolnego czasu oraz dodatkowe benefity. Rynek pracy zmieni się próbując dostosować się do potrzeb pracowników.

Pokolenie Y

Kolejnym dużym wyzwaniem dla pracodawców jest wykorzystanie potencjału pracowników pokolenia Y – określanych mianem „millenialsów”. Pokolenie to cechuje wielozadaniowość, otwartość na nowe wyzwania i wyznaczania ambitnych celów. Ważne są dla nich elastyczne godziny pracy, pragną rozwoju zawodowego oraz satysfakcjonującej płacy.

Z raportu firmy Deloitte „Pierwsze kroki na rynku pracy 2018” wynika, że pokolenie Y zmienia swoje podejście do pracy. Co motywuje „millenialsów” do pracy, a co powoduje u nich zniechęcenie? Co jest dla nich najważniejsze w pracy? Te informacje przedstawione zostały w raporcie. Zapoznanie się z nimi pomoże pracodawcom i HR managerom lepiej zrozumieć potencjalnych pracowników z pokolenia Y.

Preferowane formy zatrudnienia

W badaniu analizowano „millenialsów” przede wszystkim z perspektywy preferowanych form zatrudnienia. Zostały wyróżnione trzy grupy: Przedsiębiorcy, Etatowi oraz Niezdecydowani. Taki podział umożliwia poznanie potrzeb oraz oczekiwań potencjalnych pracodawców. Dodatkowo ukazuje rady i wskazówki dla pracodawców i partnerów biznesowych w jaki sposób wykorzystać potencjał biznesowy.

  • Etatowcy – ponad połowa polskich studentów i absolwentów pragnie pracować dla kogoś. Ponadto ta grupa częściej niż pozostali ankietowani posiada określone preferencje dotyczące sposobu zarabiania pieniędzy.
  • Przedsiębiorcy – 13% ankietowanych ma w planach założenie swojej firmy. Co ciekawe, że wśród nich aż 53% chce być freelancerami.
  • Niezdecydowani – co trzeci badany nie jest zdecydowany w jakiej firmie chciałby pracować.

Ciekawy jest fakt, że aż 45% ankietowanych chciałaby pracować w różnych lokalizacjach i w elastycznym czasie pracy. Jedynie 12% badanych deklaruje chęć pracy z biura. Priorytetem dla pokolenia Y są elastyczne godziny pracy.

Wielkie firmy tracą na popularności

Pomimo tego, że aż 66% Etatowców planuje karierę w dużych międzynarodowych korporacjach, to zauważamy tendencję spadkową – o 5 punktów procentowych w porównaniu do roku poprzedniego. Spadło także zainteresowanie dużymi polskimi firmami – z 11% do 9%. Ciekawy jest fakt, że polscy absolwenci coraz bardziej interesują się średnimi lub małymi firmami, zarówno polskimi jak i zagranicznym. 12% ankietowanych chce pracować w średniej lub małej polskiej firmie – wzrost o 5 punktów procentowych. O jeden procent więcej tzn. 13% osób biorących udział w badaniu wyraziło chęć pracy w średniej lub małej zagranicznej firmie – wzrost o 2 punkty procentowe.

Technologie jako motywator

Pokolenie Y nie wyobraża sobie życie bez nowoczesnych technologii, towarzyszą im niemal na każdym kroku. Z badań wynika, że technologia motywuje absolwentów i studentów do pracy. Okazuje się, że wśród osób, dla których telefony i komputery są silnym motywatorem do pracy przeważają mężczyźni (61%). Ciekawy jest fakt, że preferencje używania technologii w obowiązkach zawodowych zależy również od doświadczenia zawodowego. Analizują wyniki badań okazuje się, że im większe doświadczenie tym ważniejsze jest korzystanie z nowoczesnych technologii. Jest to ważna uwaga dla pracodawców – firmy, które nie wprowadziły nowych rozwiązań mogą być postrzegane przez pokolenie Y jako niekorzystne

Ważne jest aby pracodawcy zrozumieli potrzeby pokolenie Y oraz uświadomili sobie, że rynek pracy ciągle się zmienia i należy się do niego dostosowywać. Zmiany te obejmują wiele zagadnień, które przy braku odpowiednich reakcji mogą doprowadzić do negatywnych konsekwencji m.in. ograniczenia rozwoju pracowników, niedostosowania modelu przywództwa oraz zmniejszenia innowacyjności i efektywności organizacji.

Źródło: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/hr-pierwsze-kroki-na-rynku-placy-2018-kadry.html