Archiwum bloga onpoint.pl

Raport automatyzacji centr usług biznesowych w Polsce

W okresie od 2016 do 2017 zatrudnienie w sektorze nowoczesnych  usług biznesowych w Polsce wzrosło o 32 tys. osób. Na początku 2017 r. w  Polsce funkcjonowało łącznie 1078 centrów usług biznesowych (polskich i zagranicznych), które zatrudniały 244 tys. osób.  Biorąc pod uwagę rozwój branży w ostatnich latach można założyć, że w 2020 r. centra usług będą zatrudniać ponad 300 tys. osób.

Największą część zatrudnienia w sektorze (35%) generują centra usług wspólnych (SSC), następnie: centra IT (30%), centra outsourcingowe (21%) oraz centra R&D (14%). Warto wspomnieć, że liderem pod względem zatrudnienia w sektorze jest Kraków, w którym w centrach usług pracuje już 55,8 tysięcy osób. Stanowi to aż 23% całego zatrudnienia w sektorze usług biznesowych. Co najmniej 40 tysięcy osób zatrudnionych jest w Warszawie oraz we Wrocławiu. Ośrodki z kilkutysięcznym zatrudnieniem są: Trójmiasto, Aglomeracja Katowicka, Łódź oraz Poznań.

Warto podkreślić, że aż 87% centów usług stosuje w swojej działalności automatyzację obsługiwanych procesów. W większości organizacji wykorzystujących automatyzację procesów, odbywa się ona na kilku poziomach zaawansowania. Wykorzystywana jest na podstawowym poziomie, który związany jest z prostymi skryptami VBA opartymi na arkuszach kalkulacyjnych. Bardziej zaawansowany poziom związany jest z wprowadzeniem narzędzi robotyzacji oraz autonomiczną automatyzacją procesów. Przykładem powyższych jest onPoint – usługa pozwalająca na automatyzacje zarządzania nieobecnościami, ewidencją czasu pracy czy rozliczania delegacji i wydatków.
Nowoczesne narzędzia HR.
Ewidencja czasu pracy, zarządzanie nieobecnościami, rozliczanie delacji, paski płacowe i wiele innych www.onPoint.pl

Rozwój robotyki i wykorzystywanie sztucznej inteligencji (AI) daje krajom wiele możliwości. Zasoby ludzie i kapitałowe mogą być o wiele efektywniej wykorzystywane. Dzieję się tak, ponieważ AI umożliwia ludziom skupić się na tym, w czym są najlepsi – na kreatywności, innowacyjności oraz wyobraźni. Zdaniem ekspertów Polska jest idealnym rynkiem do wykorzystania sztucznej inteligencji oraz zrobotyzowanej automatyzacji procesów. Nasz kraj posiada wszystko co jest potrzebne: klimat ekonomiczny, utalentowanych ludzi, dążenie do innowacji, ekosystem przedsiębiorczości technologicznej oraz dużą populację dostawców i użytkowników. Organizacje w naszym kraju stosują zaawansowane technologie w biznesie, usługach wspólnych i B+R.

Należy zauważyć, że wiele pracowników boi się, że automatyzacja  pozbawi ich pracy i nie będą mieli co robić. Eksperci twierdzą, że ilość pracy, która jest do zrobienia ciągle rośnie. Dlatego nie należy się bardzo obawiać braku zajęcia dla ludzi. Rola człowieka zmienia się, ale nadal będzie on niezbędny i potrzebny. Specjaliści uważają, że w perspektywie kolejnych lat powstaną nowe rodzaje stanowisk pracy. Będzie to wymagało rozwoju nowych kompetencji – ważna będzie inteligencja emocjonalna, zdolność uczenia się oraz współpracy.  Z racji, że nowe technologie będą eliminować czynności rutynowe, które uzupełniają pracę ludzką, w przyszłości będzie zapotrzebowanie na atuty oraz umiejętności ludzkie – zdolności poznawcze, umiejętności społeczne i umiejętność rozwiązywania złożonych problemów.

Warto także zaznaczyć, że według raportu „Rewolucja Umiejętności 2.0” opublikowanego przez ManpowerGroup  wynika, że automatyzacja nie jest zagrożeniem dla pracowników pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kompetencje. Co więcej w wyniku automatyzacji aż 86 % pracodawców ma w planach utrzymać lub zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch lat. Jednakże spadku liczby zatrudnionych spodziewa się 10 procent przedsiębiorstw. Badania wskazują, że roboty nie zabiorą człowiekowi pracy, jednakże technologia znacznie zmieni oblicze zatrudnienia oraz całej gospodarki.

Należy już teraz zweryfikować jakie zdolności będą oczekiwać pracodawcy oraz znaleźć sposób do ich nabycia. Warto zaznaczyć, że automatyzacja może być korzystna dla nowych pracowników pod warunkiem, że charakteryzują się odpowiednimi umiejętnościami. To przede wszystkim kompetencje miękkie połączone z kwalifikacjami z obszaru IT lub obsługi klienta. Specjaliści uważają, że jeśli odpowiednio się przygotujemy to cyfrowa transformacja polepszy życie ludzi na całym świeci, sprosta globalnemu spadkowi wydajności oraz rosnącej nierówności dochodów.

Raport „Rewolucja Umiejętności 2.0” ukazuje jakie pozytywne zmiany w wyniku automatyzacji czekają stanowiska, które są związane z obsługą klienta oraz produkcją. Po drugiej stronie są role powiązane z administracją i biurem, finansami i księgowością oraz działy HR.

Podsumowując automatyzacja i robotyzacja ma poprawiać efektywność, umożliwić redukcję kosztów, a jednocześnie zwiększać konkurencyjność. Ponadto ma być także wsparciem dla organizacji w dobie problemów z pozyskiwaniem ludzi do pracy. Firmy, które korzystają już z automatyzacji procesów, sięgają po coraz to nowsze obszary jej użycia. Korzyści płynące z automatyzacji są bardzo wymierne.

Źródło:
https://www.pulshr.pl/rekrutacja/automatyzacja-wywroci-rynek-pracy-do-gory-nogami-te-kompetencje-beda-poszukiwane,53330.html
https://www.pulshr.pl/bpo/uslugi-dla-biznesu-stawiaja-na-automatyzacje-wiemy-ile-miejsc-pracy-zniknie,53354.html