Archiwum bloga onpoint.pl

RODO, a ewidencja czasu pracy – obowiązująca wykładnia

W związku z wejściem w życie RODO, pojawiły się wątpliwości, w jaki sposób potwierdzać obecności w pracy bez naruszenia prawa. Pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy, w celu wypłaty wynagrodzenia, czy przyznawania innych świadczeń m.in. chorobowego, urlopu czy przepracowanych nadgodzin. Nie jest narzucony sposób potwierdzania obecności. Pracodawca sam wybiera sposób jaki będzie dla niego najbardziej dogodny.

Trzeba pamiętać o przepisach wynikających z RODO. Przetrzymywanie danych należy ograniczyć do:

  • Imię, nazwisko
  • Stanowisko pracy
  • Data, godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy

Pobieranie większej ilości danych, jest więc niezgodne z prawem. Trzeba również pamiętać, że pracodawca nie może, nawet jeśli pracownik wyraziłby na to zgodę, pobierać danych biometrycznych (np. odcisk linii papilarnych). Jeżeli pracodawca zdecyduje się na prowadzenie ewidencji za pomocą listy obecności, musi umieścić ją w miejscu, gdzie nie będzie dostępna dla osób trzecich oraz zadecydować czy będzie to lista zbiorowa, czy indywidualna. Również obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracownika o wymaganym sposobie ewidencji czasu pracy do 7 dni od zawarcia umowy o stosunku pracy. Managerowie odchodzą od list obecności, na rzecz elektronicznych czytników dostępu, które mogą pełnić taką rolę. Ten sposób potwierdzania obecności zawiera tylko niezbędne dane oraz jest wygodny zarówno dla pracodawcy jak i pracownika.

Jednym z rozwiązań jest system onPoint, którego jedną z funkcjonalności jest elektroniczna ewidencja czasu pracy. Więcej informacji na stronie: https://onpoint.pl/