Archiwum bloga onpoint.pl

RYNEK PRACY PRZYSZŁOŚCI: Rok 2030 – analiza raportu PwC

Obecnie żyjemy w czasach mocnej transformacji rynku pracy. Automatyzacja, „maszyny myślące” coraz częściej zastępują ludzi, ich zadania i pracę; ma to również wpływ na zmieniające się działania organizacji. Tempo zmian przyspiesza a wiele ról, umiejętności i stanowisk „pracy jutra” są nam dziś nieznane. W jaki sposób organizacje powinny przygotować się na przyszłość, którą niewielu z nas może zdefiniować? Jaka będzie rola czynnika ludzkiego ? Jaki udział w rynku pracy będą miały roboty i AI?

Zapraszamy do zapoznania się z analizą przygotowaną na podstawie raportu firmy PwC.  

PwC, globalna organizacja świadcząca profesjonalne usługi doradcze przygotowała raport „Workforce of the future[1], który zawiera potencjalne wyobrażenia Rynku Pracy Przyszłości do 2030 roku. Specjaliści PwC zamiast skupiać się na analizie teraźniejszego rynku pracy  poszli o krok dalej – zaproponowali cztery możliwe scenariusze przyszłych wizji świata.  W raporcie szczegółowo brane jest pod uwagę, jak może kształtować się przyszłe miejsce pracy w nadchodzącym dziesięcioleciu.

Scenariusze Rynku Pracy Przyszłości 2030:

1. Czerwony, innowacyjny świat

Czerwony Świat to idealny inkubator dla innowacji. Nowe produkty i modele biznesowe rozwijają się błyskawicznie. Organizacje i jednostki indywidualne prześcigają się by dać konsumentom to, czego potrzebują. Innowacje wypierają regulacje. Platformy digitalowe dają ponadwymiarowe zasięgi i wpływają na tych, którzy mają najbardziej innowacyjne pomysły. Rozwijają się zarówno specjaliści, jak i przedstawiciele niszowych części rynku. Firmy tworzą innowacyjne rozwiązania nastawione na personalizację i poszukują nowych sposobów, by również zaspokajać potrzeby niszowe. W przypadku najbardziej innowacyjnych pomysłów określających i spełniających to, co firmy i konsumenci chcą oferowane są wysokie nagrody i umiejętności.

2. Człowiek na 1 miejscu, czyli wizja żółtego świata

Najpierw rozwijają się firmy społeczne i społeczności lokalne. Praca musi być „dobra i godna”, a doprowadzić mają do tego piętrzące się regulacje i zwiększona presja na firmy, które dotychczas nie realizowały tego postulatu. Ludzkość jest wysoko ceniona; panuje przekonanie, że wszyscy jesteśmy w tym razem, a najważniejsza wartość to pragnienie czynienia dobra, dla dobra wspólnego. Interes pracownika ponownie zaczyna górować nad interesem organizacji. W żółtym świecie pracownicy mają dużą elastyczność, autonomię w realizacji projektów; pracują dla organizacji, które mają silną pozycję społeczną i etyczną. Odejście od tradycyjnego pracodawcy i relacji pracowniczych.

3. Niebieskie królestwa korporacyjne

W tym scenariuszu przeważa kapitalizm dużych korporacji. Firmy widzą swój rozmiar i wpływ na rynku jako najlepszy sposób ochrony swoich marż zysku. Występuje zarówno silna konkurencja, jak i nowi, agresywni uczestnicy na rynku. Korporacje rosną na taką skalę i mają taki wpływ, że mogą kreować rzeczywistość polityczną i gospodarczą w regionie. Sukces zależy od produktywnej siły roboczej, a duże firmy rywalizują o jak najlepszy talent. Pracownicy mają bardzo niewielką przestrzeń na indywidualne działania, a większość z nich poddawana jest bezustannej kontroli i analizie, głównie przy pomocy zaawansowanych technologicznie urządzeń. Celem tego rodzaju działań jest wyselekcjonowanie i przeszkolenie „high-performers” – ludzi, którzy potrafią „wyżyłować” własną efektywność do nadludzkich rezultatów.

4. Zielony świat, opiekuńcze firmy

W zielonym świecie, działania w imię „społecznej odpowiedzialności biznesu” stają się kluczowym fragmentem strategii każdej organizacji. Firmy są organizacjami otwartymi, współpracującymi, odgrywającymi zasadniczą rolę w rozwoju swoich pracowników i wspieraniu społeczności lokalnych. Firmy naciskają na silną etyczność i reagują na opinię publiczną. Zielona agenda charakteryzuje się silną świadomością społeczną, poczuciem ekologii i odpowiedzialności, naciskiem na różnorodność, zgodnością z prawami człowieka i uczciwością wszelkiego rodzaju. Góruje uznanie, że biznes ma wpływ, który wykracza daleko poza finansowe. Pracownicy i konsumenci wykazują lojalność, a zaufanie jest podstawową walutą na której opiera się biznes i zatrudnienie. Przedsiębiorstwa muszą umieścić swój cel społeczny w centrum swoich strategii handlowych.

Podsumowując, długofalowe badania prowadzone przez firmę PwC wyznaczają cztery najbardziej prawdopodobne scenariusze wizji Rynku Pracy Przyszłości. Co one oznaczają dla zwykłego pracownika?
Podnoszenie swoich kompetencji (sprawdź: RPP: Kompetencje pracownika przyszłości) oraz umiejętności miękkich, wsparte znajomością języków obcych (sprawdź: RPP: Języki obce przyszłości)  to największe prawdopodobieństwo pracy w najbardziej atrakcyjnych sektorach gospodarki w każdym scenariuszu. Oczywiście w zależności od danej wizji przyszłości zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników może być większe lub mniejsze, ale zawsze powinno zapewnić atrakcyjną pracę. Pomimo postępującego procesu automatyzacji i posiłkowania się sztuczną inteligencją, czynnik ludzki wydaje się być ciągle najważniejsza siłą.

Źródło:  https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/workforce-of-the-future/workforce-of-the-future-the-competing-forces-shaping-2030-pwc.pdf

[1] Raport opiera się na badaniach rozpoczętych w 2007 roku przez zespół z PwC i Instytutu Nauki im. Jamesa Martina Cywilizacja w Said Business School w Oksfordzie i specjalnie zlecone badanie obejmujące 10 000 osób w Chinach, Indie, Niemcy, Wielka Brytania i USA.