Archiwum bloga onpoint.pl

RYNEK PRACY PRZYSZŁOŚCI: Umiejętności płynne

Gwałtowny rozwój technologii, pragnienie prowadzenia coraz bardziej komfortowego stylu życia oraz rosnąca potrzeba zapewnienia sobie samowystarczalności finansowej to motywy dla zmiany umiejętności pracowniczych. Dostosowanie umiejętności pracowniczych daje możliwość wyboru wielu ścieżek kariery, a od gotowości do ciągłego uczenia się i płynnego podejścia do umiejętności zależeć będzie zdolność danej osoby do znalezienia pracy.

Umiejętności płynne

Obecnie, formalne zdobywanie wiedzy nie jest na tyle kluczowe, jak rozwijanie umiejętności uczenia się. Spersonalizowane programy edukacyjne oparte na danych, szeroka gama kursów online umożliwia pracownikom, w zależności od ich potrzeb, przyswajanie nowych informacji i wiedzy. Sprawia to, iż zdobycie tytułu eksperta czy specjalisty jest łatwiejsze i szybsze niż kiedyś. Pracodawcy z kolei powinni ułatwiać pracownikom zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Przedsiębiorstwa, które nie umożliwią zatrudnionym podnoszenia kwalifikacji, ryzykują pozostanie w tyle, ponieważ pracownicy doceniają firmy, które chcą wspierać ich rozwój.

Zdobywanie umiejętności online

Współcześnie istnieje wiele nowych sposobów zdobywania wiedzy np. przez Internet. Przykładem takiego rozwiązania jest np. Massive Online Open Courses (MOOCs), czyli masowe otwarte kursy online, które wspierają retencję i umożliwiają firmom uzupełnienie luk w kwalifikacjach pracowników.
Start-up edukacyjny Udacity od 2016 roku oferuje kursy w wirtualnej rzeczywistości (VR). Firma prowadzi krótkie, trwające kilka miesięcy „nanokursy”, które powstały, by sprostać oczekiwaniom rynku i rozpropagować zjawisko zdobywania wiedzy „na żądanie”.
Sieć japońskich kawiarni naukowych Benkyo Café przykładowo umożliwia dorosłym klientom uczenie się w lokalach i dba o środowisko sprzyjające zdobywaniu wiedzy. Firma planuje otworzyć sześć nowych lokali do lata 2019 roku.

Przyszłościowe umiejętności

Zdaniem Institute of the Future najbardziej pożądanymi umiejętnościami przyszłości będą:

  • Sense-making – zdolność określania znaczenia tego, co jest wyrażane oraz tworzenia unikalnych spostrzeżeń mających krytyczne znaczenie w procesie podejmowania decyzji.
  • Inteligencja społeczna – jest to cecha pożądana u osób pracujących w grupie; w przyszłości tym ważniejsza, że współpracować będziemy z coraz większą liczbą ludzi.
  • Myślenie adaptacyjne charakteryzujące się zdolnością reagowania na okoliczność chwili, pomysłowością, przystosowaniem się do warunków i wykraczaniem poza schematy.
  • Międzykulturowość” – czyli umiejętność odnalezienia się i funkcjonowania w zróżnicowanym kulturowo środowisku.
  • Umiejętność przetwarzania dużej ilości informacji, przekładania danych statystycznych na pojęcia abstrakcyjne i odczytywanie płynących z nich sensów.
  • Umiejętność korzystania z nowych mediów i wykorzystywania ich do perswazyjnej komunikacji oraz sprawne poruszanie się w obszarze komunikatów wizualnych.
  • Interdyscyplinarność, zdolność do poruszania się w różnych, czasem pozornie niezwiązanych ze sobą, dziedzinach.
  • Myślenie projektowe, a więc podejmowanie szeregu zadań, prowadzących do określonego celu.
  • Umiejętność zdalnej współpracy.

Elastyczność pracownicza

Pracownik w obecnych czasach powinien dążyć do doskonalenia. Niestabilny rynek pracy, łatwy dostęp do wiedzy sprawia, iż systematyczne poszerzanie wiedzy staje się warunkiem przetrwania. Organizacje mogą inwestować w podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników tworząc „wewnętrzne centra karier”, mające pomóc zatrudnionym w przyjęciu nowych funkcji i ról. Obecnie takie centra posiada już wiele polskich uczelni publicznych. Rozwój technologiczny potencjalnie może redukować miejsca pracy z rynku. By nadal być przydatnym, pracownicy powinni szybko się przekwalifikować by wrócić do gry. Elastyczność i zdolność adaptacji będą podstawowymi cechami charakteru, a szybkie uczenie się w pracy – kluczowe.