Archiwum bloga onpoint.pl

RYNEK PRACY PRZYSZŁOŚCI: Znamy profil pracownika przyszłości – analiza raportu Human Power

Rozwój technologiczny, a co za tym idzie – robotyzacja, rozwój sztucznej inteligencji, zarządzanie ogromną ilością danych łączy się z nieuniknionymi zmianami w sposobie naszej pracy i życia. Te aspekty wpływają na zmianę modelu kompetencyjnego pracowników, nie tylko na rynku światowym ale także w polskich firmach.  Kompleksowe rozwiązywanie problemów, kreatywność, innowacyjność, umiejętność współpracy, elastyczność poznawcza czy empatia to cechy które coraz bardziej zyskują na znaczeniu ale czy każdy pracownik ma siłę, by takim się stać?

Badanie przeprowadzone przez Human Power – „Praca, moc, energia w polskich firmach” ukazuje nieco niepokojący obraz. Analiza wykazała, iż w polskich przedsiębiorstwach  istnieją cztery kategorie pracowników, aczkolwiek tylko jedna grupa wpisuje się w profil pracownika przyszłości.

Profil pracownika przyszłości:

  Liderzy na Pełnej Petardzie
OpisSilny
Pełen energii
Najbardziej efektywny pracownik
Procentowy udział21,5 %
CharakterystykaPotrafi efektywnie zarządzać własną energią  
Potrafi w pełni wykorzystywać swój potencjał  
Korzysta z  fizycznych, emocjonalnych i mentalnych zdolności  
Dba o swoje samopoczucie, zdrowie  
Jest bardzo zmotywowany

Grupa tzw. Spełnionych Maksymalistów (16,8%) skutecznie zarządza swoim czasem i energii. Jest to druga grupa pracowników, która będzie się sukcesywnie zwiększać swój zakres liczebny dzięki wsparciu liderów.

A co z resztą ?

30% pracowników i zarazem największa grupa to osoby bez energii, przemęczone, przepracowane. Według nich nie wykorzystują oni pełnego potencjału w pracy i to tzw. Wypaleni Rutyniarze.
Nie dbają o siebie – za mało śpią, nie ćwiczą, jedzą „fast foody”, spadki energii niwelują kawą, energetykami i słodkimi przekąskami. Mają najniższy poziom energii do działania i są najmniej efektywni, a ich głównym motywatorem w pracy pozostają pieniądze” – mówi Małgorzata Czernecka, szefowa Human Power i autorka badania.

Czwarty badany typ pracowników to Rzemieślnicy bez Wigoru (aż 27,5%), którzy razem z Wypalonymi Rutyniarzami dają znacznie ponad połowę pracowników, którzy czują zniechęcenie, irytację, strach i niepokój. Tacy pracownicy nie wykonują poleceń, które sprawiają im satysfakcję i radość oraz nie do końca znają swoje cele i obowiązki służbowe.

Na takich fundamentach nie sposób budować kompetencji przyszłości, które pomogą wygrać ze sztuczną inteligencją. Pracownicy o niskim poziomie energii, odczuwający frustrację, irytację czy lęk, nie są w stanie kompleksowo rozwiązywać problemów, krytycznie i twórczo myśleć, wykazywać empatii, dobrze współpracować z innymi, czy być elastyczni poznawczo. Według World Economic Forum, osoby z takimi właśnie kompetencjami będą najbardziej potrzebne w najbliższych latach” – podkreśla Małgorzata Czernecka.

Zadowolony pracownik = efektywny pracownik

Co zatem należy zrobić by podnieść satysfakcję i zaangażowanie pracownika?  Odpowiedzi można znaleźć wiele, ale kluczowym elementem do osiągnięcia tego efektu jest zadbanie o odpowiedni poziom szczęścia zatrudnionego.

Szczęśliwy pracownik to nie tylko wartość dodana ale to także zysk dla pracodawcy pod względem wyników. Badanie Human Power pokazało, że zadowolony pracownik ma:

  • wyższą produktywność – o 31%
  • wyższy poziom zainicjowanych przez nich transakcji sprzedaży – o 37%
  • zwiększoną 3krotnie kreatywność

Dodatkowo szczęśliwy pracownik ma więcej energii, podejmuje lepsze decyzje, jest twórczy, uczy się szybciej i rzadziej choruje. Z tego powodu przedsiębiorstwa  coraz częściej ukierunkowują swoje działania na politykę personalną, skupioną na zadowolenie osób zatrudnionych w firmie. Chodzi tutaj o możliwość rozwoju i samorealizacji pracownika, transparentną komunikację, opartą na dialogu czy choćby przyjazne środowisko pracy. Świadomość tego, że szczęście lub jego brak w pracy przekładają się także na inne dziedziny życia staje się coraz ważniejszą kwestią działów HR. Nie ma jeszcze konkretnej recepty na sukces, ponieważ dalej jest to sprawa dosyć personalna ale odpowiedzialność za sposób myślenia pracowników i ich podejście do pracy głównie spoczywa na dobrej pracy HR.

W polskich firmach ponad połowa ankietowanych (55,1%; w tym 66,1% kierowników, 51,4% pracowników) rozpoczyna swój dzień z zapałem, energią i optymizmem. Co drugi badany twierdzi, że wykonuje zadania z satysfakcją i radością (aż 54,9%; w tym 72,6% kierowników, 48,8% pracowników). Nie jest to zły wynik, ale patrząc na powyższy profil pracownika przyszłości (a właściwie na procentowy udział) należy się skupić na redukcji przyczyn irytacji, zmęczenia czy zniechęcenia pracowników. Należałoby także zastanowić się nad możliwymi sposobami uniknięcia szybkiego spadku motywacji czy efektywności nie tylko od strony pracodawców ale także personalnie, by w przyszłości więcej osób mogło wpisać się w profil idealnego kandydata przedsiębiorstwa przyszłości.