Archiwum bloga onpoint.pl

Transformacja cyfrowa, a zmiana modelu przywództwa

Niezmiennie od kilku lat w czołówce listy najważniejszych trendów w HR plasuje się przywództwo. W 2017 roku wskazało na nie aż 78% respondentów. Z badania Deloitte wynika, że należy wdrożyć rozwiązania, które umożliwią rozwój i kształcenie przywódców, którzy efektywnie posługują się technologią cyfrową. Udział firm oferujących programy dla liderów wzrósł z 47 procent w roku 2015 do 64 procent w roku bieżącym. Co więcej odsetek firm, które wdrożyły rozbudowane lub odpowiednie programy kształcenia liderów oparte na praktyce zwiększył się o prawie 2 procenty.

Pomimo tego, rozwój kompetencji przywódczych nie nadąża za rozwojem najnowszych technologii. Potrzebni są liderzy o zupełnie innych kompetencjach –  bardziej elastyczni i przygotowani, żeby stawić czoła wyzwaniom, jakie niosą ze sobą najnowsze technologie. Należy zauważyć, że aż 42 procent respondentów deklaruje, że „rozwój kompetencji przywódczych” jest bardzo ważny. Z drugiej strony rynek wymaga, by technologia wspierająca liderów, była prosta intuicyjna i szybka we wdrożeniu. Przykładem niech będzie onPoint, usługa zarządzania urlopami, ewidencją czasu pracy, rozliczaniem wydatków i delegacji. Dzięki dużej skalowalności i prostocie obsługi, onPoint jest rozwiązaniem niezwykle popularnym na rynku technologii cyfrowych.

Jak wskazują badający temat, wielu prezesów nie rozumie wagi tego wyzwania. Badanie przeprowadzone ostatnio pośród 800 osób, które pełnią funkcje kierownicze ukazało, że aż 67% z nich jest zdania, iż technologia ma większy potencjał tworzenia wartości niż ludzie. Choć nie ulega wątpliwości, że technologia posiada istotną rolę, to kapitał ludzi jest do niezastąpienia.

Nowy lider musi wiedzieć jak budować zespół oraz zarządzać nim, zachęcać pracowników do rozwoju i wzmacniać ich zaangażowanie. Ponadto musi skutecznie zarządzać zróżnicowanymi zasobami oraz posiadać umiejętność podejmowania ryzyka. Jednak w przypadku większości przedsiębiorstw najbardziej istotny jest rozwój kompetencji, które umożliwią liderom sprawne funkcjonowanie w świecie nowych technologii.

Niestety tylko 5 procent firm przyznaje, że posiada skutecznych liderów zorientowanych na cyfryzację. Są to wyniki tegorocznego badania Global Human Capital Trends. Optymizmem napawa fakt, że 72% respondentów pracuje lub zaczyna pracować nad nowymi programami, których celem jest rozwój kompetencji przywódczych z naciskiem na technologie cyfrowe.

Przywództwo posiada istotne znaczenie dla przejścia od organizacji, która podejmuje działania z zakresu cyfryzacji do prawdziwie cyfrowego przedsiębiorstwa. W przypadku firmy, jak i jej liderów wyróżnia się trzy rodzaje transformacji:

  • Transformacja kognitywna: Liderzy muszą myśleć inaczej
  • Transformacja behawioralna: Liderzy muszą działać inaczej
  • Transformacja emocjonalna: Liderzy muszą reagować inaczej

Te trzy aspekty razem ukazują jak dogłębna jest sama transformacja cyfrowa. Dodatkowo przedsiębiorstwa muszą sprecyzować podstawowe oczekiwania względem liderów transformacji cyfrowej. Muszą oni posiadać wiedzę odnośnie trendów zewnętrznych, wspierać organizację w kreowaniu wizji cyfrowej przyszłości. Co więcej ważne jest, żeby wspierali pracowników w ich rozwoju oraz wspierali innowacyjność poprzez myślenie projektowe.

Rola liderów będzie ulegać zmianom i ewoluować w kierunku skupienia na zespołach i  najnowszych technologiach. Mimo licznych wyzwań, od liderów będzie się oczekiwać większej efektywności oraz dokładania wszelkich starań, aby organizacja była na bieżąco pod względem transformacji cyfrowe i nie zostawała w tyle. Dlatego konieczne jest, aby firmy zidentyfikowały osoby mogące pełnić rolę liderów transformacji cyfrowej oraz zbudowały strategię rozwoju przywództwa, która zachęci do podejmowania ryzyka oraz eksperymentowania. Oprócz tego organizacje muszą wyjść poza schemat tradycyjnego kształcenia liderów oraz szybciej awansować młodych pracowników na stanowiska przywódcze. Dodatkowo ważne jest, aby wyznaczyły osobę lub grupę osób odpowiedzialnym za kształcenie liderów jako element strategii biznesowej.