Archiwum bloga onpoint.pl

Tylko 38% przedsiębiorstw w 2014 roku korzystało z elastycznego czasu pracy

Tylko 38% przedsiębiorstw w 2014 roku korzystało z elastycznego czasu pracy,  wynika z badań Ministerstwa Gospodarki.

Elastyczny czas pracy może być stosowany w dwóch wariantach:

1. Różne godziny rozpoczęcia pracy w kolejnych dniach roboczych,

2. Określenie przedziału czasu, w którym pracownik powinien podjąć prace czyli tzw. widełki.

Dla pracowników elastyczny czas pracy to możliwość lepszego planowania czasu pracy i czasu prywatnego (bliżej idei work-life balanece).

Dla firm to elastyczne podejście do zadań, co może przyczynić się do zmniejszenia nadgodzin.
Stosujący elastyczny czas pracy przedsiębiorcy wskazują na poprawę konkurencyjności i ogólnej kondycji biznesu. Te obserwacje zdają się potwierdzać doświadczenia z innych krajów korzystających z tego narzędzia: Niemiec, Czech i Słowacji.
Skąd więc stosunkowo niska popularność tego systemu w Polsce?
Być może wpływ na to mają obawy pracowników, którzy zgodnie z Kodeksem Pracy muszą dodatkowo wyrazić zgodę na stosowanie elastycznego czas pracy w swoich firmach.

Również  niska znajomość tego systemu wśród samych przedsiębiorców, nie sprzyja jego popularności.

Naszym zdaniem elastyczny czas pracy jest nowoczesnym i korzystnym dla pracownika i firmy formą zatrudnienia.

Dlatego w onPoint wspieramy to rozwiązanie.