Archiwum bloga onpoint.pl

Zarobki Studenta 2019

Polska Rada Biznesu, w ramach stażowego Programu Kariera, już od trzech lat prowadzi badanie „Student w pracy”. Wyniki badania w 2019 roku[1] niezmiennie pokazują, że polscy studenci wykazują duży zapał do pracy oraz odbywania staży. Nie tylko deklarują chęć aktywności zawodowej, ale w większości przypadków już pracują albo pracowali.

8śmiu na 10ciu studentów ma już za sobą pierwsze doświadczenia związane z pracą, stażem lub praktyką.
Większość, bo aż 75% badanych deklarowało wtedy dzienny tryb studiów. 

Student 2019 – studia i praktyka nie zawsze idą w parze

Studenci pracują dużo i chętnie, a większość z nich ma już odbyty staż albo praktykę. Ich oczekiwania związane z przyszłą płacą nie odbiegają daleko od średniej krajowej. Niestety zbyt rzadko mają szansę na staż w branży zgodnej z wykształceniem.

Według badania respondenci częściej pracują poza swoją branżą. Ponad 80 proc. ankietowanych studentów pracowało bądź odbywało staż w miejscu niezwiązanym ze swoim wykształceniem. Studenci zaoczni częściej podejmowali pracę; natomiast staż, praktyka czy praca w branży związanej z kierunkiem studiów zdecydowanie częściej wybierana jest przez studiujących dziennie albo wieczorowo. Wśród studentów studiów stacjonarnych prawie połowa nie pracowała dotychczas w swojej branży.  Rozdźwięk pomiędzy kierunkiem studiów a podejmowanymi stażami czy pracą jest problemem wchodzących na rynek pracy.

Większość badanych (82%) była zainteresowana podjęciem stażu w Polsce. Argumentowano to możliwością zdobycia kompetencji w zawodzie (43%) oraz chęcią zarobku na płatnym stażu (33%). Dla prawie 30% respondentów to przepustka do zdobycia pracy w danej firmie oraz możliwość nauczenia się czegoś nowego. Studenci jako najważniejsze aspekty stażu uznali poziom wynagrodzenia (35%), elastyczne godziny pracy (35%) oraz szansa na zatrudnienie po ukończeniu stażu (33%).

 „Studenckie” zarobki, a może niekoniecznie?

Jak wynika z raportu Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu – “Student w pracy 2019” pracuje nawet 82 proc. studentów.
Według raportu:

  • 18,3% studentów zarabia mniej niż 1000 zł
  • 30,7% zarabia do 2000 zł
  • zarabiający 2000 – 3000 zł to 30,2% badanych
  • zarobki na poziomie od 3000 do 4000 zł deklarowało 6,4% studentów
  • co ciekawe – zarobkami ponad 4000 zł chwali się co piąty student. 

Za rok ponad połowa studentów chciałaby jednak zarabiać pomiędzy 3000 a 4000 zł netto; za 3 lata ok 5000-6000 zł na rękę. Preferowana mediana zarobków za 10 lat to 7000-8000 zł netto. Biorąc pod uwagę zarobki na stanowiskach specjalistycznych oraz aspiracje osób kończących studia trudno doszukać się w ich oczekiwaniach nadmiernie wygórowanych stawek. Jak piszą autorzy raportu:
studenci pytani o oczekiwane zarobki w przyszłości w swoich deklaracjach w większości nie przekraczali progu 4000 złotych. Biorąc pod uwagę, że studia są przepustką do prac na stanowiskach specjalistycznych, oczekiwania te nie wydają się wygórowane i świadczą o znajomości realiów rynku pracy“.

Podkreślić trzeba, że otrzymywane pensje wskazują kwoty za które studenci są skłonni podjąć pracę. Wielu pracodawców skarży się, że studenci często mają nierealne oczekiwania płacowe, mimo że nie przekraczają średnich wynagrodzeń w branżach nie wymagających wysokospecjalistycznych kompetencji.

[1] Badanie zostało zrealizowane w dniach 14-22 marca 2019 przez agencję SW Research metodą wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 901 ankiet ze studentami w wieku 18-30 lat.