Archiwum bloga onpoint.pl

Zrobotyzowana automatyzacja procesów (obsługi pracownika) – co to jest?

Czy przyglądaliście się Państwo wykonywanym czynnościom w Państwa firmie? Wiele z tych czynności można zautomatyzować, lub w bardziej zaawansowany sposób zrobotyzować.

Przykładami czynności, które świetnie się nadają do automatyzacji są:

  • wprowadzanie danych do systemów,
  • wysyłanie maili lub wniosków z prośbą o akceptacje,
  • wykonywanie wyliczeń i obróbka danych,
  • przygotowanie raportów,
  • poszukiwanie odpowiedzi na pojawiające się problemy,
  • komunikacja pomiędzy systemami.

Czym jest zrobotyzowana automatyzacja procesów?

Nazwa może być odrobinę myląca ponieważ nie dotyczy robotów. Przynajmniej takich o jakich zwykliśmy myśleć, np. jak R2-D2 z gwiezdnych wojen lub roboty przemysłowe w fabryce Toyoty.

Dlaczego nazwa zrobotyzowana? Ponieważ dotyczy czynności, które naśladują te wykonywane przez człowieka. Oprogramowanie wykonuje je naśladując człowieka.

Zrobotyzowana automatyzacja procesów (w tym obsługi pracownika) jest więc zastosowaniem oprogramowania, które z wykorzystaniem innych istniejących w firmie systemów (automatyzujących procesy) wykonuję swoją pracę naśladując czynności wykonywane wcześniej przez człowieka.

Najpopularniejszym i najprostszym przykładem robotyzacji jest korzystanie z reguł w programie pocztowym outlook. Przychodzącą poczta jest przenoszona do odpowiednio przygotowanego wcześniej folderu. Można ją przenosić ręcznie, a można skorzystać z reguły, która przenosi je w to miejsce automatycznie.

Innym, bardziej złożonym przykładem jest funkcja autouzupełniania w karcie czasu pracy onPoint. System sam wypełnia kartę czasu pracy korzystając z informacji dostępnych w systemie. Są to więc zaplanowane godziny pracy (w grafiku pracy lub regulaminie pracy), nieobecności (urlopy i zwolnienia lekarskie), nadgodziny (z systemu nadgodzin) oraz święta i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Słowo Robot – ciekawostka

Ciekawostką jest pochodzenie słowa Robot, używanego w większości języków. Pochodzi ono z języka … czeskiego. Jak najpoważniej – od czeskiego słowa robota, które oznaczało obowiązek chłopa, który musiał pracować dla swojego pana przez określoną liczbę dni w roku bez wynagrodzenia. Słowo robot zostało użyte pierwszy raz przez czeskiego pisarza Karela Capka w 1920 w swoim dramacie R.U.R. (Roboty Uniwersalne Rossuma) i oznaczało myślącą maszynę.

Czego firmy oczekują od zrobotyzowanej automatyzacji procesów

W ostatnim czasie obserwujemy bardzo duże oczekiwania wobec przedsiębiorstw aby wprowadzać zrobotyzowaną automatyzacje procesów obsługi pracownika, procesów kadrowo-płacowych i innych procesów. Jest to wynik po części presji na zmniejszanie wielkość kosztów, rosnących trudności w rekrutacji i zatrzymaniu kluczowych pracowników, a z drugiej strony szybkiego tempa zmian rozwoju technologii i mody na automatyzacje oraz robotyzacje procesów. Temat ostatnio bardzo szeroko dyskutowany, m.in. na konferencjach oraz w czasopismach branżowych.

Zmniejszenie kosztów działania oraz wzrost efektywności połączony z elastycznością i możliwością łatwego skalowania rozwiązań to główne, wymieniane przez przedsiębiorców oczekiwania wobec zrobotyzowanej automatyzacji procesów.

W poprzednich latach widoczna była presja na wprowadzanie do firm innowacji, dzisiaj nadszedł czas na zrobotyzowaną automatyzacje procesów.

Jakie są Państwa oczekiwania wobec zrobotyzowanej automatyzacji procesów? Proszę opisać swoje propozycje lub doświadczenia na adres email slawomir.szurman@adac.pl.