Blog

Najlepsza wiedza HR

umowa o prace wzór

Umowa o pracę – wzór umowy do pobrania

Umowa o pracę, to podstawowy dokument oparty na Kodeksie pracy, potwierdzający nawiązanie stosunku pracy pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Zawierana jest w formie pisemnej i określa warunki wykonywanej pracy. Zastanawiasz się nad podpisaniem umowy o pracę? Z naszego artykułu dowiesz się

czytaj
umowa zlecenia wzór

Umowa zlecenie – wzór umowy zlecenia do pobrania

Umowa zlecenia jest rodzajem umowy cywilnoprawnej i opiera się na przepisach Kodeksu cywilnego. Zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za rezultat wykonanej pracy, a za staranność i rzetelność jej wykonania. Okres przepracowany na umowie zlecenia nie wlicza się do stażu pracy. Zastanawiasz

czytaj
umowa o dzieło wzór

Umowa o dzieło – wzór umowy o dzieło do pobrania

Umowa o dzieło jest rodzajem umowy cywilnoprawnej i opiera się na przepisach Kodeksu cywilnego. Osoba przyjmująca zamówienie może zlecić wykonanie go osobom trzecim, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, jednak jest ona odpowiedzialna za końcowy rezultat tej pracy. Zastanawiasz się nad

czytaj
karta urlopowa wzór

Karta urlopowa – wzór karty urlopowej do pobrania

Za pośrednictwem karty urlopowej pracownik może wnioskować do pracodawcy o udzielenie dni wolnych. Prawidłowo wypełniony dokument powinien zawierać informacje dotyczące typu oraz liczby dni urlopu. Zastanawiasz się jak wypełnić kartę urlopową? Z naszego artykułu dowiesz się czym jest karta urlopowa,

czytaj
rozliczenie delegacji wzór

Rozliczenie delegacji – wzór rozliczenia delegacii do pobrania

Pracownik ma obowiązek rozliczenia delegacji po odbyciu każdego wyjazdu służbowego. W tym celu wskazuje dokładne informacje dotyczące delegacji, a także dokumentuje poniesione koszty. Prawidłowo wypełnione rozliczenie delegacji musi zawierać właściwe kwoty diet ryczałtów czy innych wydatków, których zwrot należy się

czytaj
wniosek o urlop

Praca zdalna a kodeks pracy — aktualne regulacje

Rosnąca popularność pracy zdalnej i hybrydowej wymusza konieczność odpowiednich zmian w Kodeksie Pracy. Jakie są aktualne regulacje dotyczące tego modelu pracy? Jakie obowiązki w tym zakresie spoczywają na pracodawcy, a jakie na pracowniku? Wobec niedoprecyzowania przepisów wiele firm wprowadza własne

czytaj

Praca hybrydowa — przepisy, wady i zalety modelu pracy

Praca hybrydowa cieszy się obecnie dużą popularnością. Coraz więcej firmy decyduje się na jej wprowadzenia. Łączy ona w sobie pracę zdalną, z ta wykonywaną w siedzibie przedsiębiorstwa. Jakie przepisy prawa obowiązują przy wprowadzaniu takiego modelu pracy? Jakie są zalety i

czytaj

Rezerwacje biurek — co daje dobry system rezerwacji?

Rezerwacja biurek zyskuje obecnie na popularności. Pomaga zorganizować pracę w firmie i zarządzać dostępną przestrzenią biurową. W szczególności sprawdza się w firmach, które wprowadziły pracę w systemie hybrydowym. Jakie jeszcze funkcje oferują systemy do rezerwacji biurek? Najlepszym wyborem są rozwiązania

czytaj
rynek pracy lingwiści

Wynagrodzenie zasadnicze — z czego składa się pensja?

Przepisy prawa gwarantują pracownikowi prawo do otrzymywania wypłaty za świadczoną pracę. Czym jest wynagrodzenie zasadnicze i ile wynosi? Dlaczego wskazywane jest w kwocie brutto? Jak można je powyższych? Warto wiedzieć też, że to w określonych przypadkach, niezależnie od woli osoby

czytaj
urlop bezpłatny - wniosek

Lista płac — wzór i omówienie dokumentu

W celu wyliczania wynagrodzeń należnych pracownikom – pracodawca może prowadzić listy płac. Choć nie są one wymagane przez przepisy prawa, mogą znacznie usprawnić kwestie kalkulowania pensji. Zawierają informacje na temat składek społecznych oraz należnego podatku. W związku z tym muszą

czytaj
ewidencja czasu pracy kodeks

IMIR (dawniej RMUA) — czym jest raport ZUS?

Druk ZUS IMIR zawiera informację na temat składek odprowadzanych za pracownika przez pracodawcę. Przepisy prawa określają jakie dane musi zawierać, kiedy i komu należy go przedstawić, a także co zrobić, gdy zadeklarowane kwoty nie są zgodne ze stanem faktycznym. Pracodawcy

czytaj
program do obsługi PPK

Pasek wynagrodzenia — wszystko o paskach płacowych

Zarówno pracodawca, jak i pracownik, zdają sobie sprawę, że wynagrodzenie brutto podlega wielu odliczeniom. Kluczowa dla osoby zatrudnionej jest kwota pensji netto. Dobrym sposobem na zrozumiałe ukazanie sposobu obliczania wypłaty każdego pracownika jest dostarczanie mu co miesiąc pasków płacowych. Zawiera

czytaj