Skip links

Komu powierzyć swój kapitał w PPK?

Komu powierzyć swój kapitał w PPK?

Tags

Polski Fundusz Rozwoju informuje, że jest już około 20 firm, które oferują obsługiwanie Pracowniczych Planów Kapitałowych.  Ekspert podkreśla, że są tylko trzy formy prawne instytucji, które będą zarządzać powierzonymi środkami. – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych– Powszechne Towarzystwa Emerytalne – Towarzystwo Ubezpieczeń Instytucje Finansowe muszą zapewnić przepływ danych transferowo- księgowych, aby wpłaty zostały zaksięgowane w odpowiedni sposób. […]

Większość pracowników pozostaje w PPK! Zaskakujący start programu.

Większość pracowników pozostaje w PPK! Zaskakujący start programu.

Tags

Pomimo pierwszych niekorzystnych prognoz dotyczących PPK ok. 2/3 pracowników firm, które przystąpiły  do programu deklaruje chęć pozostania w nim. Dane procentowe z raportu „Barometr rynku pracy XII”. Dotyczą pierwszej grupy firm, zapisanych do PPK. 10% jest zdecydowanych do oszczędzania w PPK, 29% deklaruje chęć uczestnictwa w PPK, 26% twierdzi, że raczej wystąpi, 21% jest zdecydowanych, […]

Płaca minimalna znowu wzrośnie!

Płaca minimalna znowu wzrośnie!

Tags

Rada Ministrów podjęła decyzję 10 września, płaca minimalna zostanie podniesiona od 1 stycznia 2020 roku. Wzrośnie z obecnej kwoty 2250 złotych do 2600 złotych, a stawka godzinowa do 17 zł/h. Jest to większa podwyżka niż w początkowych, czerwcowych propozycjach. Związkowcy wnosili o podwyżkę w wysokości 12% ( czyli 2520 brutto). Natomiast organizacje skupiające pracodawców, opowiadali […]

Pierwsze statystyki o PPK

Pierwsze statystyki o PPK

Tags

Pracownicze Plany Kapitałowe weszły w życie 1 lipca. Jest to rządowy program długoterminowego oszczędzania. Po przeprowadzeniu ankiety „PPK oczami Polaków”, przygotowanej na zlecenie Nationale- Nederlanden, wyniki są następujące. Wzrosła świadomość na temat PPK z 42% na 62% w porównaniu do przełomu marca/kwietnia. Jednak tylko jedna trzecia zatrudnionych w dużych firmach chce oszczędzać w ten sposób […]

Jak uniknąć dużych rotacji pracowników?

Jak uniknąć dużych rotacji pracowników?

Tags

Duża fluktuacja pracowników może sprawiać poważne problemy pracodawcom. Od kilku lat, współczynnik rotacji jest w Polsce jednym z wyższych wśród krajów Unii Europejskiej. Bezpieczny poziom fluktuacji jest na poziomi 15%, rotacje powyżej 25% to stan, który według ekspertów wymaga działań naprawczych. Według badań przeprowadzonych przez Monitor Rynku Pracy, w zeszłym roku, na 1000 osób, 24% […]