sześcio godzinny tydzień pracy

6-cio godzinny dzień pracy to juz fakt. Kiedy będzie w Polsce?

Czy 6-godzinny czas pracy zwiększy efektywność pracowników? Na to pytanie odpowiedzieli już Szwedzi. Przyjrzyjmy się tematowi z bliska.
Z badań zrealizowanych przez firmę Compass & Partners, wynika, że zaledwie 36 procent czasu poświęconego na pracę jest efektywnie wykorzystywane. Powodem niskiej wydajności jest przekonanie, że o jakości pracy decyduje czas, który jest poświęcony na jej wykonywanie. Warty zauważanie jest fakt, że coraz więcej przedsiębiorstw eksperymentuje ze skracaniem czasu pracy. Okazuje się, że w sześć godzin pracownicy są w stanie wykonać więcej obowiązków niż w osiem. Jak to się dzieje, że pomimo mniejszej liczbie pracy działania stają się efektywniejsze?? Jakie wady i zalety ma takie rozwiązanie? Czy to system przyszłości?

8-godzinny dzień pracy wprowadził Henry Ford. Tłumaczył, że postanowił  wyznaczyć 5-dniowy i 40-godzinny tydzień pracy, ponieważ: „Czas wolny jest niezbędnym składnikiem w rosnącym rynku konsumentów, ponieważ osoby pracujące muszą mieć wystarczająco dużo wolnego czasu, aby znaleźć zastosowania dla produktów konsumenckich, w tym samochodów”. W 2000 roku Paryż jako pierwszy w Europie zainicjował dyskusję odnośnie skrócenie tygodnia pracy. Regulacje kodeksowe wprowadziły krótszy tydzień pracy – Irlandczycy pracują 39 godzin tygodniowo, Włosi 38, Duńczycy 37, a Francuzi 35. W Szwecji natomiast odbyły sie eksperymenty z 6-godzinnym dniem pracy (30 godzin tygodniowo).

Efekty wprowadzenia 6-godzinnego dnia pracy w Szwecji są zaskakujące. Bloomberg opisał przykład domu opieki Göteborgu, który w 2015 roku skrócił czas pracy do 6 godzin. Z wyników badań wynika, że wzrosło zdrowie, zadowolenie z pracy oraz energia pielęgniarek. Warto podkreślić, że także pacjenci zauważyli, że znacznie wzrósł poziom opieki. Niestety wzrosły koszty prowadzenie domu opieki, ponieważ trzeba było zatrudnić 17 dodatkowych osób.
Wzrosły również koszt programu opieki zdrowotnej, które zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla nowych pracowników. Zdaniem szwedzkich polityków rozszerzenie programu na całą gminę byłoby zbyt kosztowne. Warto wspomnieć, że także szwedzkie przedsiębiorstwa zdecydowały się na przetestowanie 6-godzinnego dnia pracy. Co prawda przerwy zostały ograniczone do minimum, a pracownicy są odcięci od mediów społecznościowych, ale zdaniem kierowników firmy, pracownicy są bardziej skoncentrowani na swoich obowiązkach i efektywniejsi.

Wiele ekspertów z zakresu zarządzania czasem podkreśla, że 6-godzinny dzień pracy to przyszłość i należy do niego dążyć. Warto zauważyć, że w Polsce dopiero niedawno zaczęto wprowadzać elastyczny czas pracy. Z tej racji, można wnioskować, że skrócenie godzin nie nastąpi szybko. Z drugiej jednak stront na rynek pracy wchodzi pokolenie, który bardzo ceni sobie czas wolny i pragnie pracować krótko, ale intensywnie. Czy to spowoduje, że pracodawcy będą eksperymentować w modelach czasu pracy?

Zdecydowanie najważniejszą zaletą 6-godzinnego dnia pracy jest większa energia pracowników, którzy mają więcej czasu na odpoczynek oraz relaks. Są w lepszym humorze, mniej zestresowani,, a tym samym rzadziej chorują. Warto zauważyć, że im lepiej czują się pracownicy, tym atmosfera w pracy jest milsza. Co więcej czas pracy może być wspaniałym benefitem. 6-godzinny dzień pracy przekona pracowników do zatrudnienia się w tej firmie. Jednocześnie liczba zwolnień może ulec zmniejszeniu. Należy wspomnieć, że kiedy pracownik wie, że ma mniej czasu na wykonanie powierzonego zadania, bardziej się na nim skupia.  To zwiększa jego wydajność oraz efektywność. Pracownik wiedząc, że ma mniej czasu nie rozprasza się, nie robi wielu przerw i nie przegląda np mediów społecznościowych. Osoby zatrudnione muszę być nastawione na to, że nie ma czasu na przerywniki.

Z drugiej jednak strony, jeżeli pracownik źle się czuje i ma trudności z zabraniem się za pracę, 6 godzin może okazać się zbyt krótkim czasem na wypełnienie obowiązków. Dodatkowo czas pracy może spowodować konieczność zatrudnienia nowych pracowników –głównie instytucjach publicznych oraz usługach.

Trend skracania czasu pracy będzie się pogłębiać. Firmy muszą dążyć do uelastycznienia godzin pracy swoich pracowników. 6-godzinny dzień pracy na pewno nie sprawdzi się wszędzie. Jednak w wielu firmach może zwiększyć wydajność osób tam zatrudnionych.
Czy będzie to w przyszłości tak popularny system pracy jak 8-godznny?? Na odpowiedź musimy poczekać.