rotacja pracowników

Jak uniknąć dużych rotacji pracowników?

Duża fluktuacja pracowników może sprawiać poważne problemy pracodawcom. Od kilku lat, współczynnik rotacji jest w Polsce jednym z wyższych wśród krajów Unii Europejskiej. Bezpieczny poziom fluktuacji jest na poziomi 15%, rotacje powyżej 25% to stan, który według ekspertów wymaga działań naprawczych. Według badań przeprowadzonych przez Monitor Rynku Pracy, w zeszłym roku, na 1000 osób, 24% zmieniło pracę w ciągu pół roku. To wynik wyższy o 5% w porównaniu do badania przeprowadzanego kwartał wcześniej. Obecnie wskaźnik ten w Polsce utrzymuje się na poziomie 22%.

Dla przypomnienia wskaźnik rotacji liczymy jak poniżej:

Częstotliwość zmiany pracy jest spowodowana kilkoma czynnikami:

  • Młode pokolenie nie boi się zmian
  • brakiem wyzwań/ rozwoju
  • wykonywaniem powtarzalnych czynności
  • złą atmosfera pracy
  • brakiem świadczeń socjalnych
  • częstymi nadgodzinami
  • brakiem elastyczności czasu pracy.

Jak zmniejszyć fluktuację pracowników?

Aby zmniejszać ilość zwolnień, przede wszystkim należy oddzielić kwestie zależne od warunków panujących w danej firmie, od tych niezależnych. Do tego mogą się przydać ankiety satysfakcji, przeprowadzane co jakiś czas.

Nadmiernej rotacji można uniknąć już podczas rekrutacji pracownika. Możemy się wtedy dowiedzieć od potencjalnego pracownika, jak długie były poprzednie zatrudnienia, czy poważnie myśli o firmie, czy ma kwalifikację, aby podołać powierzonym zadaniom. Umowa na czas próbny, również jest pomocna przy weryfikacji. Oprócz kompetencji i doświadczenia, które jest głównym czynnikiem przy rekrutacji, istotne jest dopasowanie nowego pracownika do zespołu.

W początkowym okresie zatrudnienia, ważne jest wsparcie i wdrożenie nowej osoby. Jeśli pracownik zostanie wrzucony na głęboką wodę, bez odpowiedniego przygotowania i przeszkolenia, szybciej może zrezygnować. Jeżeli z napotkanymi trudnościami będzie musiał radzić sobie sam, zacznie wzrastać jego frustracja, może to być jedną z przyczyn odejścia z pracy.

Najczęstszymi powodami dla którego ludzie zmieniają pracę jest lepsze wynagrodzenie i większa możliwości rozwoju kariery.

W związku z niskim bezrobociem i niżem demograficznym wykształcił się tzw. rynek pracownika. To zatrudniony wybiera gdzie będzie pracował, a pracodawcy konkurują między sobą, aby przyciągnąć jak najlepszych specjalistów. Firmy muszą poszukiwać nowych sposobów na zachęcenie i zatrzymanie pracowników w swojej firmie, najczęściej oferują elastyczny czas pracy 44%, pracę zdalną 40%. kontrakty 36%,

Kto zwalnia się najczęściej?

Przeprowadzone badania pokazują, że niektóre zawody charakteryzują się większym wskaźnikiem rotacji. 46% inżynierów, 31% pracowników handlu oraz obsługi klienta i 30% robotników niewykwalifikowanych, zmieniło pracę. Takie zmiany są znacznie rzadsze wśród kadry kierowniczej średniego 12% i wyższego szczebla 8% oraz mistrzów i brygadzistów 6%.

Zatrudnienie nowego pracownika, często wiąże się z dużymi kosztami. W związku z powyższym, może zamiast przeprowadzać kolejne rekrutacje, warto zastanowić się jak zatrzymać obecnych, przeszkolonych pracowników w ich obecnym miejscu pracy?