program do obsługi PPK

Już jest – program do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)!

onPoint wprowadza do swojej oferty nowy produkt – system obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych -onPoint PPK. Będzie to duże ułatwieniem zarówno dla pracodawców jak i pracowników.

onPoint PPK to elektroniczny system administrowania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. To produkt, który w sposób kompleksowy zajmie się obsługą wniosków, zapewni komunikację pracodawcy z pracownikiem oraz prześle raporty do działów HR.

Najważniejszymi cechami będą poniższe kwestie.

  • Samodzielna obsługa PPK przez pracownika. Pracownik sam zarządza swoim kontem PPK, może dokonywać zmian wpłat, odstąpić od programu, lub ponownie do niego przystąpić. Każdy dokument jaki jest wymagany do możliwych modyfikacji, będzie łatwo dostępny do wygenerowania. Nadzór nad wnioskami, ich akceptacją lub innymi zmianami sprawuje HR.
  • Przygotowanie danych liczbowych do kalkulacji wynagrodzeń dla działu płac.  System pozwoli na wygenerowanie zestawienia deklarowanych przez pracowników wpłat do PPK. Zostanie również zamieszczony kalkulator, pozwalający pracownikowi obliczyć przybliżone należności, jaka będą gromadzona na jego rachunku PPK.
  • Zbieranie informacji i dokumentów. System pozwala zarządzać wnioskami, informacjami przesyłanymi przez pracownika.
  • Kompleksowa komunikacja z pracownikiem. Pracownicy dostają mailowe powiadomienia przy zmianach statusów, modyfikacjach oraz innych aktualizacjach dokonywanych na ich koncie.
  • Raporty z działań pracowników dla działów HR. Rejestr pracowników posiadających konto PPK, ewidencje wpłat jakie będą dokonywane, spis przystąpień i wystąpień z systemu oraz wszelkich wprowadzanych modyfikacji. Wszystkie te informacje będą raportowane do działów HR.

System pozwoli na łatwe rozliczanie Pracowniczych Planów Kapitałowych, oszczędzając czas oraz zapewni kompleksowość obsługi.