karta urlopowa wzór

Karta urlopowa – wzór karty urlopowej do pobrania

Za pośrednictwem karty urlopowej pracownik może wnioskować do pracodawcy o udzielenie dni wolnych. Prawidłowo wypełniony dokument powinien zawierać informacje dotyczące typu oraz liczby dni urlopu.

Zastanawiasz się jak wypełnić kartę urlopową? Z naszego artykułu dowiesz się czym jest karta urlopowa, jakie są jej najważniejsze elementy oraz na co szczególnie zwrócić uwagę. Na końcu artykuły znajdziesz wzór karty urlopowej do pobrania.

Co to jest karta urlopowa?

Karta urlopowa to dokument, za pośrednictwem którego pracownik wnioskuje do pracodawcy o udzielenie urlopu (np. wypoczynkowego, macierzyńskiego, czy okolicznościowego). Karta urlopowa potocznie nazywana jest wnioskiem urlopowym. Udzielenie dni wolnych wymaga zgody pracodawcy. Osoba zatrudniona składając wniosek o urlop do swojego przełożonego, powinna zrobić to odpowiednio wcześnie, aby firma mogła zaplanować pracę pozostałych członków zespołu na ten czas. 

Jakie informacje zawiera karta urlopowa?

Karta urlopów powinna zawierać:

  • imię i nazwisko pracownika;
  • zajmowane stanowisko;
  • dane firmy wraz z adresem;
  • charakter wnioskowanego urlopu (np. na żądanie);
  • proponowany termin urlopu (wraz z podaniem liczby dni);
  • wymiar urlopu przysługujący pracownikowi;
  • data i miejsce sporządzenia wniosku;
  • podpis;
  • ewentualne załączniki (np. akt narodzin dziecka).

Posumowanie

Karta urlopowa to inaczej wniosek o urlop pracownika. Osoba zatrudniona wskazuje tam m.in. swoje dane i niezbędne informacje dotyczące urlopu (typ, liczba dni). Aby pracownik mógł wykorzystać urlop – niezbędne jest uzyskanie zgody przełożonego.

Karta urlopowa – wzór do pobrania