Blog

Najlepsza wiedza HR

3 cechy nowoczesnego działu IT

Analizując pracę zespołów IT wiodących przedsiębiorstw w swoich branżach, znajdujemy kilka wspólnych cech tych działów: 1. Inicjowanie zmian. Rola nie ogranicza się  jedynie do optymalizacji kosztów, wsparcia i doradztwa w zakresie nowych technologii, lecz także polega na inicjowaniu zmian istotnych z perspektywy całego

czytaj »

Video: jak upadają Giganci?

Jim Collins analizując upadek niegdyś świetnie prosperujących przedsiębiorstw, wyodrębnił kilka wspólnych czynników.Jakie to czynniki? Znamy je: https://news.onpoint.pl/pl/jak-upadaja-giganci-wg-jima-collinsa/

czytaj »

Jak upadają giganci, wg Jima Collinsa.

Jim Collins w swojej książce „Jak upadają Giganci” z 2009 r. podzielił proces upadku na pięć kolejno następujących po sobie etapów: I. Pycha zrodzona z sukcesu. Sukces może sprawić, że firma traci kontakt z rzeczywistością. Pierwszy etap zaczyna się wtedy, gdy

czytaj »