Blog

Najlepsza wiedza HR

ile płatne są nadgodziny

Ile płatne są nadgodziny? Zasady z Kodeksu pracy

Zdarzyło Ci się kończyć raport w pracy, choć już dawno powinieneś być w domu? Zastanawiasz się czy były to nadgodziny? Nie wiesz, jaki dodatek powinieneś dostać za pracę w godzinach nadliczbowych? Chcesz wiedzieć, czy masz obowiązek ewidencjonowania pracy „po godzinach”?

czytaj
karta ewidencji czasu pracy

Karta ewidencji czasu pracy — wzór i omówienie

Prowadzenie ewidencji czasu pracy to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Nie ma znaczenia ilość zatrudnionych pracowników. Zgodnie z kodeksem pracy, na podstawie ewidencji dokonuje się wyliczeń wynagrodzenia oraz innych świadczeń. W ewidencji czasu pracy muszą znaleźć się m.in. godziny

czytaj
Ewidencja czasu pracy umowa zlecenie

Ewidencja czasu pracy przy umowie zlecenia

Prowadzenie ewidencji czasu pracy dla osób zatrudnionych na umowę o pracę jest konieczne, a jak sytuacja wygląda z umową zlecenie? Zleceniodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy, wykonanej przez zleceniobiorcę zgodnie z określoną umową. Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy może

czytaj
ewidencja czasu pracy kodeks

Ewidencja czasu pracy — zasady z Kodeksu pracy

Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia szczegółowej i dokładnej ewidencji czasu pracy pracownika zatrudnionego w przedsiębiorstwie. Wynika to z obowiązku dopilnowania prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Obowiązek ten został nadany przed Kodeks Pracy. Odpowiedzialność za prowadzenie ewidencji

czytaj
Ile urlopu przysługuje pracownikom

Ile urlopu przysługuje pracownikom?

W kodeksie pracy posiadamy różne formy urlopu. Każdy pracownik, nawet ten najbardziej kochający swoją pracę czasem pomyśli o czasie wolnym. Urlopy mogą być płatne lub bezpłatne, wszystko zależy od umowy pracownika z pracodawcą. Na liczbę dni wolnych ma wpływ staż

czytaj
urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski — ile wynosi płatne wolne dla rodziców?

Podczas urlopu rodzicielskiego pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na rzecz opieki nad dzieckiem. Urlop rodzicielski, jest nieobowiązkowy i przyznawany na wniosek pracownika, który wcześniej już wykorzystał cały urlop macierzyński lub zasiłek macierzyński. Z takiej formy nieobecności  skorzystać może

czytaj
rodzaje urlopów

Rodzaje urlopów pracowniczych — różnice i wymiar wolnego

Kodeks pracy wyróżnia wiele rodzajów urlopów, najbardziej znany jest urlop wypoczynkowy. Służy do regeneracji i wypoczynku pracowników. Ze względu na różne sytuacje życiowe, osoba zatrudniona może skorzystać też z innych nieobecności. W zależności od okoliczności i rodzaju, przysługuje inny wymiar

czytaj
wniosek o urlop

Wniosek o urlop — wzór i omówienie dokumentu

Złożenie wniosku jest informacją dla pracodawcy, że pracownik chce skorzystać ze swojego prawa do dni wolnych. Kodeks pracy nie precyzuje w jakiej formie wniosek urlopowy powinien zostać złożony. Może to być wniosek pisemny, ale też można poinformować o urlopie ustnie. Wszystko

czytaj
plan urlopów

Plan urlopów – wygodne zarządzanie urlopami w firmie

Zgodnie z corocznie nabywanym urlopem, pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym w którym nabył do niego uprawnienia. Prawo pracy nie precyzuje, kiedy plan urlopowy powinien być sporządzony. Natomiast, najczęściej plany są tworzone przed rozpoczęciem kolejnego roku kalendarzowego

czytaj
urlop bezpłatny - wniosek

Urlop bezpłatny — jak złożyć wniosek o urlop bezpłatny?

Powody urlopu bezpłatnego mogą być różne, najczęściej są związane z obecną sytuacją życiową lub planami, których nie można pogodzić z pracą. O taki urlop wnioskują również zatrudnieni uczący się do egzaminów. Jeżeli nie przysługuje im urlop szkoleniowy, mogą oni wykorzystać

czytaj