rozliczenie delegacji onpoint

Rozliczenie delegacji onPoint jako przykład automatyzacji procesów obsługi pracownika

W ostatnim czasie obserwujemy bardzo dużą presję branży BPO/SSC/ITO na automatyzowanie procesów. Temat ten jest bardzo szeroko dyskutowany, m.in. na konferencjach ABSL i ASPIRE.

Jest to wynik po części presji na zmniejszanie wielkości kosztów oraz rosnących trudności w rekrutacji i zatrzymaniu kluczowych pracowników. Z drugiej strony zmiana ta jest narzucona przez szybkie tempo zmian rozwoju technologii oraz modę na innowacje w przedsiębiorstwach oraz automatyzację i robotyzację procesów.

Przykładem takiego rozwiązania jest moduł Rozliczenie delegacji systemu onPoint, który automatyzuje następujące obszary tego procesu:

 • wprowadzanie danych,
 • przeprowadzanie wyliczeń (przygotowane algorytmy wyliczeniowe),
 • komunikacja (obieg dokumentów, notyfikacje mailowe o wykonanych czynnościach),
 • wiedza i informacja (dostęp do odpowiednich formularzy i wniosków, przygotowywanie raportów),
 • edukacja (podpowiedzi jak właściwie wypełnić formularze),
 • archiwizacja (elektroniczna archiwizacja dokumentów).

Efektem automatyzacji procesu rozliczania delegacji są przede wszystkim:

 1. Znaczący wzrost jakości danych i wyliczeń. Między innymi poprzez eliminację błędów ludzkich (poprzez walidację formularzy oraz automatyzację pozyskiwania informacji ze źródeł zewnętrznych).
 2. Przyśpieszenie przepływu informacji.
 3. Skrócenie czasu niezbędnego na wykonanie czynności (algorytmy wyliczające, szybsza komunikacja).
 4. Skalowalność oraz redukcja kosztów obsługi procesu.
 5. Lepsza kontrola procesu.

Z naszych obserwacji wynika, że automatyzacja procesu obsługi pracownika, w tym rozliczenia delegacji spotyka się z bardzo dobrym przyjęciem uczestników procesu. Na początku najważniejsze jest uświadomienie sobie zalet takiego rozwiązania. Cieszy więc bardzo rola organizacji zrzeszających firmy z sektora BPO/SSC/ITO i poruszanie tego tematu podczas spotkań i konferencji.

Pracownicy już teraz odbierają jako nowoczesne te przedsiębiorstwa, które wdrażają automatyzacje procesów obsługi pracownika. Dlatego firmy, które chcą być postrzegane jako nowoczesne zdają sobie sprawę z rosnącej roli narzędzi informatycznych, które zastępują ludzi jako części procesu. Eliminowane są w ten sposób czynności które obarczone są dużym ryzykiem błędu ludzkiego. Czynności nudne, męczące i powtarzalne. Podnosząc przy tym wymagania wobec tych pracowników, którzy pozostają przy obsłudze procesu.

W najbliższym czasie wraz ze wzrostem świadomości zalet jakie niesie ze sobą taka zmiana, automatyzacja obejmie także średnie i małe przedsiębiorstwa z innych branż. Według nas już teraz jest to bardzo znaczący czynnik postrzegania nowoczesności firmy przez jej pracowników i osób poszukujących pracy.