sygnaliści

Sygnaliści – pomocni dla firm

W związku z Dyrektywą Unijną i nadchodzącymi zmianami, wiele osób zastanawia jakie korzyści mogą wyniknąć z nowego obowiązku prawnego.

Dzięki sygnalistom można minimalizować szkodliwość nieetycznych zachowań. Takie osoby mogą wcześniej zwrócić uwagę na zaistniały problem, ponieważ są wewnątrz organizacji, znają całe środowisko i szybciej zauważą nieprawidłowości niż kontrolerzy.

Sygnaliści to osoby, które w dobrej wierze zgłaszają zaistniałe nieprawidłowości zaobserwowane w firmie. Patrząc na niepowodzenia wielkich korporacji można zauważyć, że doprowadziły do nich drobne nieprawidłowości, o których pracownicy wcześniej wiedzieli, ale nie było dobrego momentu aby o nich zakomunikować.

Ten kto posiada informacje często boi się przekazać ich do odpowiedniej osoby z obawy przed działaniami odwetowymi. Do tej pory najlepsza ochrona dla sygnalistów była w krajach anglosaskich. W USA  są programy bonusowe, które pozwalają na wypłacenie różnych kwot nagradzających sygnalistę. Według badań Fundacji Batorego, realizowanej przez CBOS, 70% badanych zgłosiłoby nadużycie w swojej firmie. Dzięki sygnalistom firma może ograniczyć prawdopodobieństwo strat reputacyjnych, uniknąć kontroli organów Państwowych i kar jakie mogłyby zostać nałożone.

Od 17 grudnia, czyli od dnia kiedy zacznie obowiązywać Unina Dyrektywa 2019/1937, pracodawca będzie miał obowiązek zapewnić wewnętrzne kanały umożliwiające zgłoszenie nieprawidłowości – pisemnie lub ustnie. Naruszenia będzie też można zgłaszać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich, czy np. Państwowej Inspekcji Pracy. W szczególnych przypadkach, kiedy pracodawca nie zareaguje na informację i nieprawidłowości, sygnalista może ujawnić publicznie takie informacje.

Pracodawca będzie miał również obowiązek stworzyć regulamin zgłaszania takich nieprawidłowości, aby pracownik wiedział jak zgłaszać, ile czasu sprawa będzie procesowana oraz jak będzie chroniona poufność.

Co warto zauważyć, dostarczając pracownikom narzędzie do zgłaszania nieprawidłowości, budujemy kulturę firmy opartą na zaangażowanych pracownikach, odpowiedzialnych za miejsce gdzie pracują, atmosferę i rzetelność. Organizacje które mają już w swoich zasobach takie rozwiązania wiedzą jak to ważne i ile trudu kosztuje, aby taki zespół zbudować i utrzymać. Nowe rozporządzenie wprowadza rozwiązanie, które przybliży również inne firmy do takiego stanu.  

https://businessinsider.com.pl/firmy/sygnalisci-jak-moga-pomoc-twojej-firmie