onPoint Initium

onPoint Initium powita i wprowadzi nowego pracownika do firmy.

onPoint Initium powita i wprowadzi nowego pracownika do firmy. Wyjaśniamy czym jest system powitalny.

System powitalny to połączenie dwóch ważnych zadań przyjęcia pracownika do pracy.

Pierwsze zadanie to powitanie pracownika i udzielenie mu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących pierwszego dnia w pracy. Gdzie ma się zgłosić, o której godzinie, a także do kogo może się zwrócić z pytaniami. Wszystko to przedstawione w kolorystyce i z logo firmy pełni ważną funkcję employer branding.

Drugie zadanie to twardy onboarding. Polega na wypełnieniu przez nowoprzyjętą osobę interaktywnego kwestionariusza osobowego. Kwestionariusz dynamicznie się zmienia na podstawie udzielanych odpowiedzi (dodając nowe pytania lub pola do wypełnienia). Na końcu system wypełni i przygotuje do podpisu wszystkie wymagane prawem dokumenty startowe. Pojawienie się dokumentów jest wynikiem udzielonych odpowiedzi (np. zgłoszenie dzieci do ZUS, wniosek o wspólne opodatkowanie małżonków, wniosek o dodatkowe dni opieki nad dzieckiem zdrowym).

Wszystko jest wykonywane elektronicznie, a uzyskane dane są w sposób cyberdynamiczny przesyłane do systemu kadrowego i elektronicznej teczki osobowej onPoint Initium. Dla firm, które korzystają z systemu do samoobsługi pracownika onPoint, istnieje możliwość automatycznego utworzenia nowego użytkownika, wprowadzeniu jego danych podstawowych w tym propozycji wymiaru urlopu.

System powitalny razem z elektroniczną teczką osobową onPoint Initium wyprzedza planowaną w Polsce na 2019 rok cyfryzacje dokumentacji kadrowej.

Ciekawostką jest zastosowanie w systemie autorskiego modułu sztucznej inteligencji (opartego na sztucznej sieci neuronowej) do rozpoznawania i katalogowania dokumentów pracownika – Initium Recognition (iREC). Fizyczny dokument jest skanowany i rozpoznawany przez iREC. Wersja elektroniczna dokumentu, zarówno zdigitalizowana (PDF), jak i zcyfryzowana (oznaczone dane), jest zapisywana w odpowiednim miejscu teczki osobowej rozpoznanego pracownika.

Zapraszamy do obejrzenia, krótkiego filmu prezentującego system powitalny onPoint Initium.