system sygnalisty

System Sygnalisty

Nowy obowiązek pracodawców

Przedsiębiorcom pozostało już niewiele czasu do wdrożenia unijnej dyrektywy (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.), która nakłada na przedsiębiorców obowiązek wdrożenia rozwiązań do zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć.  Zgodnie ze wspomnianą dyrektywą, firmy zatrudniające powyżej 250 osób są zobligowane od 17 grudnia 2021 do posiadania takich mechanizmów. Firmy zatrudniające od 50 do 249 osób mają czas na wdrożenie do 17.12.2023.

Kim jest sygnalista?

– to osoba która posiada informacje o zaistniałych nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa lub instytucji publicznych;

– sygnalista działa w imieniu prawa, informując o nieprawidłowościach co do których ma przesłanki, że mogą być prawdziwe;

-sygnalista musi chcieć dokonać zgłoszenia i wykonać odpowiednie kroki;

– ten kto dokonuje zgłoszenia musi działać w dobrej wierze, celem powinno być działanie służące celom publicznym, a nie np. chęć zaszkodzenia byłemu pracodawcy.

Jak zgłaszać nieprawidłowości?

Zgłoszenie może być wykonane przez różne osoby, najczęściej będą to pracownicy mający bezpośredni dostęp do informacji o nieprawidłowościach. Natomiast mogą to być również podwykonawcy, kontrahenci współpracujący z podmiotem. Przekazywane informacje często będą poufne oraz będą objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Sygnalistą można być też w swojej sprawie np. jeśli nieprawidłowość dotyczy mobbingu czy dyskryminacji.

Osoba zgłaszająca musi pamiętać, że zgłoszenie nie może obejmować informacji wprowadzających w błąd. Jeśli w trakcie weryfikacji zgłoszenia, okaże się ze nie doszło do naruszenia osoba zgłaszająca będzie posiadać status sygnalisty, czyli będzie chroniona przez prawo o ile jej zgłoszenie było oparte na faktach i dokonane w dobrej wierze.

Jak się przygotować?

Pracodawcy powinni samodzielnie zadbać o wprowadzenie wewnętrznych systemów sygnalizacji, ponieważ istnieje duże ryzyko, że rząd uchwali przepisy w ostatniej chwili i pozostawi biznesom minimalny czas na dostosowanie się do nowych regulacji.

Dzięki podjętym zawczasu działaniom, będzie czas na edukację pracowników i kadry zarządzającej, tak by system sygnalizacji naprawdę stał się narzędziem wykorzystywanym w firmie, a nie tylko wynikał z obowiązku nowego prawa.

Jaki system wybrać?

Przetestowaliśmy proste i intuicyjne narzędzie SYGNALO.PL. To system, które pozwoli na bezproblemowe dostosowanie się do zmian, który jest anonimowy i bezpieczny. Po utworzeniu zgłoszenia, sygnalista otrzymuje unikalny kod, za pomocą którego może śledzić status swojego zgłoszenia i odpowiedzi od administratora.

Pomimo że mechanizm jest obowiązkowy warto pamiętać, że przede wszystkim pozwoli na zapobieganie i wcześniejsze wykrycie nadużyć. To ważny krok w budowaniu etycznej kultury organizacyjnej.