wypełnianie dokumentów przez pracownika

Usprawnienie wypełniania dokumentów przez nowych pracowników

Korzystając z systemu do którego dostęp mają wszyscy pracownicy, takim jak onPoint.pl możemy w łatwy sposób usprawnić proces przekazania nowym pracownikom do wypełnienia dokumentów przy rozpoczęciu zatrudnienia.

Przyjęcie do pracy nowego pracownika

Przyjmując do pracy nowego pracownika i przygotowując dla niego środowisko pracy, firma musi się liczyć z szeregiem obowiązków. Wynikają one przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa pracy. Wypełniając te obowiązki firma zbiera szereg dokumentów, które pracownik zobowiązany jest dostarczyć.

Dokumenty dostarczane przez nowego pracownika

Przykładowa lista dokumentów potrzebna od nowego pracownika:
1. Kwestionariusz osobowy
2. PIT-2
3. Rachunek bankowy
4. Oświadczenie o dziecku (art 188)
5. Świadectwa pracy
6. Dyplomy
7. Oświadczenie o podwyższonych kosztach
8. Oświadczenie NIP/Pesel
9. Oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu
10. Podstawa składek na Ubezpieczenie Społeczne
11. Zaświadczenie lekarskie (zdolność do pracy)
12. Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na otrzymywanie elektronicznych  pasków wynagrodzeń

Jak działa obieg dokumentów startowych

Nowy pracownik otrzymuje dostęp do portalu pracowniczego systemu onPoint. Po zalogowaniu wyświetla mu się lista dokumentów, które ma otworzyć, wypełnić, a następnie dostarczyć do działu HR.

W wersji podstawowej dokumenty są drukowane, podpisywane i przekazywane bezpośrednio do działu HR.

W wersji pełnej dokumenty są drukowane lub wypełniane elektronicznie. Po wypełnieniu i  podpisaniu oraz zeskanowaniu (jeżeli podpis jest konieczny) są załączane do systemu onPoint.  Załączenie dokumentu odznacza nam na naszej checkliście, że dokument został dostarczony.

Osoba w dziale HR otrzymuje informacje o dołączonych nowych dokumentach. Przegląda je i akceptuje.

Wykorzystanie wypełnionych dokumentów do teczki elektronicznej.

Gdy firma korzysta z elektronicznej teczki osobowej onPoint iTeczka, istniejące dokumenty w formie elektronicznej mogą zostać bezpośrednio załadowane przez dział HR do elektronicznej teczki osobowej iTeczka onPoint.